İŞKUR EMEKÇİLERİNİN SORUN VE TALEPLERİNİ İŞKUR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAYIN SAMET GÜNEŞ İLE GÖRÜŞTÜK

729

GÖRÜŞMENİN BİLGİ NOTU:

Genel Başkanımız Bahadır BERDİCİOĞLU, Genel Sekreterimiz Aziz ÖZKAN ve Genel Mali Sekreterimiz İsmet TEMEL, 10.6.2021 Perşembe günü İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Sayın Samet GÜNEŞ ile makamında görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede;

Mesleki belgelerini 5 yılda bir yenilemek zorunda kalan kadrolu ve sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlarının belgelerinin süresiz olması, İş ve Meslek Danışmanı sertifikası olan kurum personellerinin İş ve Meslek Danışmanı kadrosuna geçme taleplerinin karşılanması,

Nisan 2022’de görevlerinde 10. yılı tamamlayacak olan İş ve Meslek Danışmanlarına ve şartları taşıyan diğer İŞKUR Emekçilerine yönelik Şube Müdürlüğü sınavının açılması ve liyakatlı bir şekilde atamaların gerçekleştirilmesi,

İş ve Meslek Danışmanlarının başka servislerde çalıştırılmaması,

İl Müdürleri tarafından, Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlarına sendika üyeliği konusunda mobbing uyguladığı, görevde yükselme sınavlarında mülakat sürecinde mobbingin uygulamasının daha da arttığı belirtilerek, mobbing uygulamalarına son verilmesi,

Pandeminin başından beri azimle çalışan İŞKUR Emekçilerinin aşılanmalarına hız verilmesi,

Cumhurbaşkanlığı Genelgelerine rağmen, kronik hastalığı olan İŞKUR Emekçilerinin göreve çağrılmalarının sağlıklarının risk altına soktuğu, bu konuda gerekli önlemlerin alınması,

Çalışan sayısı 50 ve üzeri olan İl Müdürlüklerinde yemekhane hizmeti verilmesi, 50’nin altında çalışan sayısı olan İl Müdürlüklerin de ise diğer kamu kurumları ile görüşülerek sorunun çözümlenmesi,

İl Müdürlüklerinde fiziki koşulların yetersizliğinin giderilmesi, çalışma ortamının Danışmanlık uygulama esaslarına göre düzenlenmesi,

Görevde yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılması, eskisi gibi sadece sınav sonuçları ile atama yapılması,

Haklarında takipsizlik ve beraat kararı verilen ihraç üyelerimizin bir an önce göreve başlatılmaları, Sayın Samet GÜNEŞ’e yazılı ve sözlü olarak iletilmiştir.

Sayın Samet GÜNEŞ ise taleplerimizin bir bölümünün çözüm aşamasında olduğunu belirterek, diğer taleplerimize ilişkin de adım atılacağını ve karşılıklı diyalog içerisinde olunacağını ifade etmiştir.