İSTANBUL SÖZLEŞMESİ (MART 2021)

96

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Merhaba Sevgili Kadınlar,
Biliyoruz ki; kadınların büyük mücadele ve bedellerle elde ettiği bütün kazanımlar,
siyasal iktidar tarafından sistematik olarak saldırıya uğruyor.
Bu kazanımların en önemlilerinden biri olan İstanbul Sözleşmesi de son yıllarda
sürekli hedefe konuldu, fakat kadınların güçlü karşı koyuşları sayesinde Sözleşmenin kaldırılma girişimlerinden her seferinde geri adım atılmak zorunda kalındı.
Ancak, 20 Mart 2021 tarihinde gece saat 02:00’da yayımlanan bir Cumhurbaşkanı
Kararıyla, Sözleşmenin feshedildiğini öğrenmiş olduk. TBMM’de onaylanan uluslararası bir sözleşmenin TBMM devre dışıbırakılarak, yangından mal kaçırırcasına
wapar topar bir kişinin kararı ile feshedilmek istenmesi, keyfiliğin ve hukuksuzluğun en bariz göstergelerinden birisidir.
Bununla birlikte; kadın katliamı boyutuna varan kadına yönelik şiddetin önlenmesinde en önemli ve tek hukuksal dayanağın
aldırılması girişimi, kadın düşmanlığının
geldiği boyutu açıkça gösteriyor.