BES – VERGİ HAFTASI PANELİ (24.02.2021)

377
Moderatör: Aziz ÖZKAN (BES Genel Sekreteri)
Dr. Selin PELEK (Galatasaray Üni. Öğretim Üyesi)
Gülgün ÖZTÜRK (İSMMMO Saymanı)
Özer AVANAŞ (BES Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri)