05.06.2020 TARİHLİ KARAR – MÜBAŞİRLERE GİYİM YARDIMI

254

Memurlara yapılacak giyim yardımı kapsamında, 2018 yılında mübaşirlere yapılması gereken giyim yardımının ayni veya nakdi olarak yapılmaması nedeniyle Üyemiz adına açılan davada, mahkemecek işlemin iptaline karar verildi.

Yargı Kararı İçin Tıklayınız…