“İNSANCA YAŞAM, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ” MİTİNGİ (11.01.2020/İzmir)

378