GELİR İDARESİ BAŞKANI SAYIN BEKİR BAYRAKDAR İLE YAPILAN GÖRÜŞMENİN BİLGİ NOTU. . .

127Genel Başkanımız Serpil AKPINAR, Genel Mali Sekreterimiz Sedat SUNA ve Genel TİS Hukuk Sekreterimiz Şenol KöKSAL’dan oluşan heyetimiz, 17 Aralık 2019 Salı günü Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir BAYRAKDAR ile görüşme gerçekleştirerek, sorun ve taleplerimizi içeren dosya sunmuştur.
Heyetimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı ve bağlı birimlerde görev yapan emekçilerinin dosya içeriğinde olan ve fiilen yaşanan öznel sorunlara ilişkin örnek uygulamalardan Gelir İdaresi Başkanına bilgi vererek, bunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etmiştir.
Yapılan görüşmede, hizmetli kadrosundan başlayarak memur uzman müdür gibi kadrolardaki özlük ve mali haklarda yaşanan adaletsizlikler, gelir uzmanlığı sınavına ilişkin beklentiler, görevde yükselme sınavı sonrası yaşanan mülakatla beraber yaşanan haksızlıklar, liyakati esas almayan sınavsız görevlendirmeler, gelir emekçilerinin ulaşım (merkez ve taşra teşkilatı ayırımı ile ulaşım adaletsizliği), kreş, kurum tabipliği, yemekhane ve bina sorunları gibi konular gündeme getirilmiştir.
Yeniden yapılacağı söylenen idari yapılandırmaya ilişkin bilgi alışverişi yapılıp sürecin demokratik ve şeffaf bir şekilde muhataplarla görüşülerek yapılması gerektiği, haksız yere ihraç edilen gelir emekçilerinin yaşadığı sorunlar, ihraç kararlarına yönelik idarecilere ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin kararı da hatırlatılarak OHAL Komisyonunun karar alma sürecinin uzamasının yarattığı adaletsizlik, sendikal mücadelemize ilişkin Ankara Vergi Dairesi Başkanı ile yaşanılan sorunlar gibi bir çok sorun heyetimiz tarafından gündeme getirilmiş ve çözümü için adım atılması talep edilmiştir.
Sayın Bekir BAYRAKDAR, dosyamız içeriğinde yer alan ve sözel olarak da ilettiğimiz sorunlar ve çözüm önerilerimizi değerlendireceklerini ifade etmiş, Heyetimiz ise iletilen sorunların takipçisi olacağını belirtmiştir.
Sunulan Dosyamız İçin