NİLGÜN TUNÇCAN ONGAN: SENDİKALARDA DENETİM (23. 07. 2018)

202

2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) inceleme, araştırma ve denetim görevine “idari soruşturma” da eklenmişti. 5 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca ise Kurul, denetimler esnasında görevden uzaklaştırma tedbiri de uygulayabilecek.
Buna göre herhangi bir kademedeki sendika üye veya yöneticisinin DDK tarafından açığa alınması mümkün.
Bununla beraber sendikaların mücadele potansiyelini ve baskı gücü olma niteliğini tümüyle ortadan kaldıran bu düzenlemelerin sakıncası sadece “görevden uzaklaştırma” tedbiriyle de sınırlı değil.
Şöyle ki; sendika özgürlüğünün başlıca unsurlarından olan ‘sendika saflığı’ ilkesi, sendikaları işveren veya devlet otoritesinin müdahalesine karşı korumanın da güvencesidir. öte yandan Uluslararası çalışma örgütü’nün (ILO) 87 No’lu sözleşmesi de sendika hakkını, kamu gücünü kullananlardan gelebilecek engelleme, yasaklama ve müdahalelere karşı korumayı amaçlar. Kamu makamlarının, sendikaların faaliyetlerini özgürce yürütmesine engel olacak her türlü kısıtlamadan kaçınmaları gerektiğine sözleşmede açıkça yer verilmiştir.
Türkiye, 87 Sayılı Sözleşmeyi 1993 yılında kabul etmiştir. Dolayısıyla sendikaların DDK tarafından denetlenebilir olması bile sendika özgürlüğüne ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeye aykırıyken, bu aykırılığa idari soruşturma yetkisi ve görevden uzaklaştırma tedbiri de eklenmiştir.
Unutmamak gerekir ki ILO; sendika yönetim kuruluna işten el çektirme yaptırımının harekete geçirilmesinde kamu makamının
yargıya başvurabilmesini
bile hak ihlali sayıyor. Genel Kurulun toplanma zamanı ve koşullarına ilişkin yasal hükümlerin yerine getirilmemesi halinde, yargı sürecini başlatma hakkının sadece üyelerle sınırlı tutulması gerektiğini savunuyor ve bu hak çalışma Bakanlığı tarafından da kullanılabildiği için Türkiye’yi
[http://dergipark. gov. tr/download/article-file/9309

23 TEMMUZ 2018 – EVRENSEL