16.03.2018 – VERGİ DAİRESİ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINDA UYGULANAN SÖZLÜ SINAVA İLİŞKİN DAVA AÇTIK…

349

Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 20-27 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı kadrolarına atanmak için yapılan sözlü sınavın ve sözlü sınavla bağlantılı olarak Adana Şube Başkanımız Sinan TUNÇ’un sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Sendikamız tarafından dava açılmıştır.