logo

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, Merkez Uzmanı/Taşra Uzmanı ayırımına ilişkin kabul edilen kanunun,  07/09/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan  (“…nün (ğ) bendi…” ve “merkez teşkilatına ait” ibarelerinin Anayasanın 2., 10. ve 123. maddelerine aykırılığı nedeniyle yine aynı yasanın 77 inci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan “merkez teşkilatlarında” ibaresinin ve aynı fıkranın devamındaki cetvelde yer alan  “…nün (ğ) bendi…” ve “merkez teşkilatına ait”) ibarelerin iptali ile ilgili Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunulmuştur.