TAŞERON İŞÇİLERE KADRO OHAL’İN GEREKLİ KILDIĞI BİR KONU DEĞİLDİR. KHK İLE DÜZENLENMESİ ANAYASA’YA AYKIRIDIR!

238

5 Aralık’ta bizzat Cumhurbaşkanı tarafından tüm taşeron işçilere koşulsuz kadro sözü verilmesine rağmen, 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin büyük çoğunluğu kadro hakkından yoksun bırakılmıştır. KHK ile yapılan düzenlemelere göre Belediye ve il özel idarelerinde çalışan 450 bin taşeron işçisi kadroya değil sendikal-sosyal-mali haklar ve ücret bakımından kadrolu işçilere göre ciddi farklar bulunan iktisadi teşekkül işçiliğine geçirilecektir. Bununla da kalınmamış geçmişte açtıkları davalardan, geçmişe yönelik hak ve alacaklardan feragat etmeyen taşeron işçiler de kapsam dışında tutulmuştur.
Diğer taraftan kapsama giren işçilere ise hem güvenlik soruşturması hem de yazılı- sözlü ya da uygulamalı sınav şartı getirilmiştir. Bunun ayrımcılık ve kayırmacılığa hizmet edeceğini, istenmeyen işçilerin kadroya alınmaması için bir eleme mekanizması olarak kullanılacağını görmek için kâhin olmaya gerek yoktur.
Taşeron işçilere kadro OHAL’in gerekli kıldığı bir konu değildir. KHK ile düzenlenmesi Anayasa’ya aykırıdır.
Konu ile ilgili Sosyal-İş-Sendika Uzmanı Onur Bakır’ın çalışması aşağıdadır: