HATAY VE İSKENDERUN’DA ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARINDA BULUNDUK. . .

237

Sendikamızın örgütlenme programı dahilinde, 4-5 Ocak 2018 tarihlerinde Hatay ve İskenderun’da örgütlenme çalışmaları yapılmıştır.
çalışmalara Genel Başkanımız Serpil Akpınar, Genel örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz özlem Yılmaz Yeşer, Genel Mali Sekreterimiz Sedat Suna, Adana Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz ile Hatay İl Temsilciliği üyelerimiz katılmışlardır.
Gidilen illerde örgütlenme alanımıza giren kurumlarda çalışan kamu emekçileriyle görüşmeler yapılmış, yaşanan sorunlar ve Sendikamızın talepleri konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunulmuştur.
İl gezilerimiz devam edecek. . .