ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANI SAYIN İZZET BAŞARA İLE GÖRÜŞTÜK. . .

273

5 Ocak 2018 Cuma günü, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanı Sayın İzzet BAŞARA ile görüşme gerçekleştirilmiş olup, görüşmeye Genel Sekreterimiz Aziz öZKAN, Genel Hukuk ve TİS Sekreterimiz Şenol KöKSAL ve Genel Basın Yayın Sekreterimiz Bahadır BERDİCİOĞLU katılmışlardır.
Görüşmede 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi listelerinin oluşturulmasına esas olmak üzere Daire Başkanlığınızca 1–11 Aralık 2017 tarihleri arasında başvurular alınarak, 22 Aralık 2017 tarihinde başvuruları kabul edilenler listelerde isimleri bulunmayan ve bundan kaynaklı
yaşanan sorunları ve yargı emekçilerinin bundan sonraki süreçte yaşayacağı mağduriyetleri ifade edilmiş, konu hakkında kısa bir görüş yazımız da Başkanlığa İletilmiştir.
Açıklanan listelerde, kabul edilmeyip reddedilen ve gerekçelerinin de bildirilmemesinden kaynaklı sendikamızın da rahatsızlığı dile getirilmiştir.
Ayrıca, farklı bölge kurullarında listeler hazırlanırken farklı kriterlerin belirlenmiş olduğu ve bununda yargı emekçilerinde yarattığı kaygılar Bilirkişilik Daire Başkanı ile paylaşılmıştır.
Yazımız için