OHAL- KHK REJİMİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ! BASKILARA KARŞI EMEK VE DEMOKRASİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ!

239Siyasal iktidar 17 aydır sürdürdüğü OHAL ile temel hak ve özgürlüklerimizi hedef almaya devam ediyor.
KESK Ankara Şubeler Platformu tarafından bugün saat 14. 00’de,
geçtiğimiz pazar gecesi çıkarılan KHK’ler başta olmak üzere siyasal iktidarın elinde kendinden olmayan tüm kesimlere karşı kullanılan bir silaha dönüşen OHAL’in kaldırılması, hukuksuzluğa son verilmesi talebi ile yapılmak istenen basın açıklamasında yine polis saldırısı yaşanmıştır.
Hiçbir uyarı yapılmadan, plastik mermi ve biber gazının kullanıldığı polis saldırısında Eş Genel Başkanımız Aysun Gezen, Eğitim-Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Nusret Sulkalar ve Eğitim-Sen Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek gözaltına alınmıştır. Saat 13. 30’da Yüksel Caddesinde “OHAL’le Yönetemezsiniz” başlıklı basın açıklamasına yapılan saldırıda ise 6 kişi gözaltına alınmıştır. Darp edilip, ters kelepçe takılarak gözaltına alınan Eş Genel Başkanımız ve şube başkanlarımız yaklaşık iki saat sonra serbest kalmıştır.
Ankara’da bugün yaşanan polis saldırısı Türkiye’yi hızla tek adam diktasına doğru sürükleyenlerin tüm toplumu OHAL-KHK rejimi ile cendereye alarak derin bir sessizliğe mahkum etmek istediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.
Yasaklar ülkesinin başkenti haline getirilen Ankara başta olmak üzere ülkenin her karış toprağında OHAL-KHK rejiminin hukuksuzluğu hüküm sürmektedir.

Milyonların eseri Gezi eylemlerini hedef alan
Yüzde elliyi evde zor tutuyoruz” tehdidi
pazar gecesi çıkarılan 696 sayılı KHK ile paramiliter güçlerin önünü açan bir noktaya ulaşmıştır. Siyasal iktidar halkı kutuplaştırmaya, karşı karşıya getirmeye hizmet edecek düzenlemeler başta olmak üzere pek çok hukuksuzluğa yer verilen söz konusu KHK’ye ilişkin toplumdan aratarak devam eden eleştirileri duymazdan gelmeye, kendi bildiğini okumaya devam etmektedir.
Adım adım örülen açık faşizme geçişin hızlandırılmasına karşı sesini yükselten tüm kesimler varlık nedenlerini oluşturan en doğal eylem ve etkinlikleri ‘suç’ sayılarak itibarsızlaştırılmak istenmektedir.
Bu çerçevede, uzunca bir süredir KESK’in üzerinde yaratılan baskı ve kuşatma operasyonu tüm kamuoyunca bilinmektedir. Ülkemizde kamu emekçilerinin hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirme mücadelesinin öncüsü olan konfederasyonumuz KESK, üye ve yöneticilerinin haksız, hukuksuz şekilde ihraç edilmesi, görevden uzaklaştırması, sürgün edilmesi, gözaltına alınması, tutuklanması ile adeta bertaraf edilmek istenmektedir.
KESK olarak üzerimizde yaratılmak istenen kuşatmaya rağmen, şiddet ve baskının sona erdirildiği,
hiç kimsenin demokratik talepleri, düşünceleri nedeniyle cezalandırılmadığı bir ülke için emek ve demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

“Hak verilmez mücadeleyle alınır” şiarını ilke edinerek baskılara mücadeleyi daha da yükselterek cevap verecek,
haklı ve meşru mücadele çizgisinden taviz vermeyeceğiz. Emek örgütü olmanın gereklerini her zaman yerine getiren bir konfederasyon olarak onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçmeyecek,
OHAL ile artan baskı düzenine boyun eğmeyeceğiz.
Unutulmasın ki bu topraklar kendini ebedi sanan nice zalimler, nice Nemrut’lar görmüştür. Ama tarih her seferinde ezeli ve ebedi olanın halkların ve emekçilerin özgürlük ve demokrasi mücadelesi olduğunu kanıtlamıştır.

Bugün şiddet ve dehşet saçanlar, yarın emeğe, akla, bilime, kültüre, sanata düşman karanlıkları ile çekip gidecekler.
Piyasa değerleriyle, sermaye putlarıyla, savaşa tapan ahlakları ile çekip gidecekler.
‘ümidin ve akarsuyun,Meyve çağında ağacınVe serpilip gelişen hayatın düşmanları’
Er ya da geç çekip gidecekler.
Ama emeğin hakkını aldığı bir dünyaya inananlar,
kardeşçe, eşit, özgür bir arada yaşam mücadelesi verenler, bizler hep var olacağız.

‘Durmak yok yola devam’ diyerek, OHAL hukuksuzluğu ile baskı ve şiddetle tüm toplumu tahakkümü altına almak isteyenlere karşı, meşru ve demokratik haklarımıza sahip çıkarak “Yılmak yok mücadeleye devam” demeyi sürdüreceğiz.

Her kışın bir baharı,
karanlığın en koyu olduğu anın aydınlığa en yakın olunan an olduğuna inancımızı korumaya,

özlenen baharı, beklenen aydınlığı getirmek için tüm baskılara karşı dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz.
Ne darbelere, ne statükoya ne de faşizmine teslim olmadık, olmayacağız!
OHAL DEĞİL,
DEMOKRASİ İSTİYORUZ!

YAŞASIN EMEK VE DEMOKRASİ MüCADELEMİZ!
YAŞASIN KESK