03.11.2017 TARİHLİ KARAR – DİSİPLİN CEZASINA İLİŞKİN MAHKEME KARARI

382

KESK’in almış olduğu karar doğrultusunda basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle disiplin cezası verilen üyemiz adına açtığımız davayı kazandık.

Yargı Kararı İçin Tıklayınız…