17.05.2017 – KUR’A İLE ATAMA

218

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde yer alan “kur’a ile atama yapılır” ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığımız dava kazanımla sonuçlandı.