16.02.2017 TARİHLİ KARAR – DİSİPLİN SORUŞTURMASI GEREKÇE GÖSTERİLEREK GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN ÜYEMİZ ADINA AÇTIĞIMIZ DAVA

170

Disiplin soruşturması gerekçe gösterilerek görev yeri değiştirilen Üyemiz adına açtığımız davada, mahkeme işlemin iptaline karar vermiştir.

Yargı Kararı İçin Tıklayınız…