logo

1 Eylül 2016 tarih ve 29818 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. Maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinin 1 sayılı listesinde ismine yer verilerek kamu görevinden çıkarılan 6 üyemizin işe iadeleri için Sendikamız tarafından 11.10.2016 Salı günü Danıştay’da dava açılmıştır.