logo

Bilindiği üzere Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil yönetmeliği, 14 Mayıs 2016 tarihi itibariyle değiştirilerek yazı işleri ve idari işler müdürlerine rotasyon getirilmiştir. Geçici madde düzenlemesine göre, 14 Mayıs 2016 tarihi itibariyle, 2 yıldan az hizmet süresi bulunanlar, 2 yılını tamamlamaları halinde üçüncü, dördüncü veya beşinci bölgeye atanacaktır. 2 yıldan fazla 5 yıldan az hizmet süresi bulunanlar ikinci veya üçüncü bölgeye atanacaktır. 5 yıldan fazla 9 yıldan az hizmet süresi bulunanlar birinci veya ikinci bölgeye atanacaktır. 9 yıldan fazla hizmet süresi bulunanlar birinci bölgeye, bunlardan birinci bölgede bulunanlar ise başka bir birinci bölgeye atanacaktır hükmü yer alırken, yapılan bir diğer düzenlemeyle, mahalli bilgi işlem ve mahalli adli sicildeki şube müdürlerinin zorunlu atamaya tabi personel olacağı da hüküm altına alınmıştır.