İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBEMİZ: EK GÖSTERGE HAKKIMIZI İSTİYORUZ!

288

İstanbul 1 No’lu Şubemiz, yardımcı hizmetler sınıfındaki kamu çalışanlarının genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi ve yardımcı hizmetlilere ek gösterge hakkı verilmesi talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.
19 Nisan 2016 Salı günü Aksaray Vatan Caddesi Maliye Kompleksi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını üyemiz Muharrem Aslan okudu.
Açıklamada; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na gore çalıştırıp, bir kısmına ek gösterge verilip yardımcı hizmetler sınıfı personeline ek gösterge verilmemesi, Anayasa ve İnsan Haklarına aykırıdır. Bu düzenlemenin Bakanlar Kurulu Kararı ile KHK’ye eklenerek bu eşitsizliğin giderilmesi ve yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan personelin ek göstergelerinin verilmesini talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.