ŞUBE YÖNETİCİMİZ VE İŞYERİ TEMSİLCİMİZE YÖNELİK SALDIRININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ!

196

19 Şubat 2016 Cuma günü Ulus, Kızılbey ve Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlüklerinin olduğu hizmet binasında, İşyeri Temsilcimiz Zübeyde Bayazıt İşeri ve Ankara 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu üyemiz Serpil Parmaksız, binanın güvenliğinden sorumlu güvenlik görevlisi Adem Güleç tarafından silahla tehdit edilmişlerdir.
Konu ile ilgili olarak 25. 2. 2016 Perşembe günü, Genel Merkezimizde basın toplantısı düzenlenmiş, Büro Emekçileri Sendikası olarak İşyeri Temsilcimiz ve Şube Yöneticimize yönelik bu saldırının takipçisi olacağımız ve her türlü hukuki girişimde bulunacağımız kamuoyuyla paylaşılmıştır.
G


214px; enel Başkanımız Fikret Aslan’ın okuduğu açıklama aşağıdadır:
BASINA VE KAMUOYUNA
ülkemiz belki de tarihinin en sıkıntılı ve gerilimli dönemini yaşamaktadır. Sarayın ve AKP Hükümetinin gerici, piyasacı ve otoriter iktidarını kalıcı hale getirmek amacıyla 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri öncesinde başlattığı gerilim ve kutuplaştırmaya dayalı siyaset anlayışı, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri sürecinde de devam ettirilmiş, tek başına iktidar hedefi uğruna her şey mubah sayılmıştır. Tek başına iktidar olan ancak Başkanlık Sistemi için gerekli çoğunluğu sağlayamayan Saray ve AKP, yarattıkları kaostan siyasi rant elde etmeyi rutine bağlamış durumdadır.
Kürt Sorununda ve Suriye merkezli Ortadoğu politikasında savaşa dayalı siyaset, mezhepçi, cinsiyetçi yaklaşımlar, muhafazakârlaştıran uygulamalar sürekli gerilim yaratmakta ve halkı kutuplaştırmakta, saflaştırmaktadır. Saraydan ve hükümetin yaklaşımlarından, talimatlarından, hedef göstermelerinden, güç alanlar sağa sola saldırmaktan, iktidarın koruyuculuğunu üslenmekten kaçınmamaktadırlar. Bunun sonucu olarak yerine göre ırkçı ve şovenist, yerine göre cinsiyetçi, yerine göre faşist saldırılar yaşanmaktadır.
19. 02. 2016 tarihinde Ulus, Kızılbey ve Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlükleri hizmet binası önünde, saat 09. 00’da 17. 02. 2016 tarihinde Ankara’da meydana gelen ve 28 asker ve sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek amacıyla anma etkinliği yapılarak basın açıklaması düzenlenmiştir.
Yapılan etkinliğin ardından katılımcılar dairelerine dönmeye başlamışlardır. Asansör ve güvenlik odasının önünde bulunan holde Güvenlik Görevlisi Adem GüLEç, Kızılbey Vergi Dairesi Müdürlüğünde görev yapan ve sendikamız Ankara 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu üyemiz Serpil PARMAKSIZ’a “kapının önünde bu şekilde konuşamazsınız, konuşturmam” diyerek tartışmaya başlamıştır. Bu sırada asansör sırası beklerken olaya tanık olan Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde görev yapan ve sendikamızın işyeri temsilcisi olan Zübeyde BAYAZIT İŞERİ’nin “Sen bizim aşağıya neden indiğimizi biliyor musun? önce bize bir sorsaydın. Neden bize sormadan müdahale ediyorsun?” şeklindeki uyarısı üzerine “Sen kimsin de sana soracağım, silahımı çıkarır ağzının ortasına sıkarım” diyerek elini silahına atmıştır. Sözlü ve fiili tehdit sonrasında elini silahına atması üzerine, orada bulunanlarca müdahale edilerek tartışma sonlandırılmıştır.
Görevi kurumun ve görevli personelin güvenliğini sağlamak olan Güvenlik Görevlisi Adem GüLEç, kişisel inisiyatifiyle görevini kötüye kullanmıştır. Üzerindeki silahı kolayca tehdit unsuruna dönüştürüp elini beline atmak suretiyle başta Şube Yönetim Kurulu üyemiz Serpil PARMAKSIZ ve işyeri temsilcimiz Zübeyde BAYAZIT İŞERİ olmak üzere birçok arkadaşımızın can güvenliğini ortadan kaldıran davranışlar sergilemiştir.
Merkez Yönetim Kurulu olarak olayın yaşanmasının hemen ardından gerek arkadaşlarımızın görevli olduğu Kızılbey Vergi Dairesi Müdürü ve güvenlik görevlilerinden sorumlu Vergi Dairesi Müdürü ile görüşmeler yapılarak Güvenlik Görevlisi Adem GüLEç’in derhal işyerinden uzaklaştırılması istenmiştir.
Ardından Ankara Vergi Dairesi Başkanı Mahmut SüTçü ile görüşülerek Güvenlik Görevlisi Adem GüLEç hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin başlatılması ve görev yerinin derhal değiştirilmesi ve silahsız çalıştırılması talep edilmiştir. Ankara Vergi Dairesi Başkanı Mahmut SüTçü ise yaşanan olayı vahim olarak değerlendirdiklerini, ilgili kişinin, tedbiren, Vergi Dairesi Başkanlığı Merkez Binasında görevlendirildiğini ifade etmişlerdir.
Hiçbir gerekçenin haklı gösteremeyeceği bu vahim olay, Güvenlik Görevlisi Adem GüLEç’in, aynı davranışları bundan sonra da gösterme potansiyeli olduğunu göstermektedir. İlgili kişinin görev yerinin değiştirilmesi önemli olmakla birlikte yeterli değildir. Daha önce de kendi mesai arkadaşına yönelik benzer bir davranış sergileyen Güvenlik Görevlisi Adem GüLEç’in silahlı bir biçimde görev yapmaya devam etmesi durumunda telafisi mümkün olamayacak ağır sonuçların ortaya çıkma ihtimali bulunmaktadır.
Büro Emekçileri Sendikası olarak işyeri temsilcimiz ve şube yöneticimize yönelik bu saldırının takipçisi olacağımızı, her türlü hukuki girişimde bulunacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığını bir kez daha uyarıyoruz. Güvenlik Görevlisi Adem GüLEç’in silahlı olarak görev yapması engellenmelidir. Aksi halde ortaya çıkabilecek tüm olumsuzluklardan Ankara Vergi Dairesi Başkanı sorumlu olacaktır.
Diğer taraftan ülkedeki siyasi atmosferin yarattığı gerilimli tablonun devam ettirilmesi, Cumhurbaşkanı ve Başbakan eliyle muhbirliğin teşvik edilmesi, yurttaşlara gerektiğinde polis, savcı görevi telkin edilmesi, Cumhurbaşkanının kaymakamlarla yaptığı toplantılarda mevzuatı bir tarafa koyun talimatları, muhtarlara muhbirlik teklif edilmesi, 2016/4 sayılı genelgede olduğu gibi kamu emekçilerinin hak mücadelesini terör kapsamına sokulması bu ve benzeri saldırıların önünü açmaktadır. Ali İsmail KORKMAZ’ın, Gazeteci Nuh Köklü’nün sokak ortasında öldürülmesi, demokratik tepki eylemlerine esnafların sözlü ve fiziki saldırıları, sosyal medya paylaşımlarına yönelik ihbarlar yaratılan bu gerilimli atmosferin sonucudur.
Savaş politikalarına, kutuplaştıran ve saflaştıran siyaset anlayışına son verilmediği taktirde bundan sonra daha ağır sonuçların ortaya çıkacağı ortadadır. AKP Hükümetini bir kez daha savaş politikalarına son vererek barışı tesis etmeye, düşünce ve ifade özgürlüğünü güvence altına almaya ve ülkedeki gerilimli atmosferi ortadan kaldıracak önlemler almaya davet ediyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU