logo

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılan yazı işleri ve idari işler müdürleri kadrosuna atanacak personelin girdiği ve 28.12.2015 tarihinde Adalet Bakanlığı internet sitesinde sonuçları açıklanan sözlü sınavların görüntülü ve sesli kayıt alınmadan, objektif kriterler gözetilmeden yapılması ve yargı denetimine elverişli olmaması sebebiyle sözlü sınav işlemi hukuka uyarlık göstermediğinden iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Sendikamızca 6 Ocak 2016 tarihinde Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 2016/50 E. Sayılı dosyasında dava açılmıştır.