KADIN SEKRETERLERİ TOPLANTIMIZ ANKARA’DA YAPILDI

101

Sendikamızın Kadın Sekreterleri Toplantısı 18-19 Aralık 2015 tarihlerinde Şube ve Temsilcilik Kadın Sekreterlerimizin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilmiştir.Moderatörlüğünü Deniz Derinyol’un yaptığı toplantımız saygı duruşu ve slayt gösterimi ile başlamış olup, Genel Kadın Sekreterimiz Meryem çağ’ın konuşmasıyla devam etmiştir.

Neo-Liberalizm, Muhafazakarlık, Savaş ve Şiddet Kıskacında Kadınlar ve Mücadele konu başlığı altında, Feminist Aktivist Hülya Osmanağaoğlu, Av. Candan Dumrul, Kadın Eğitim Uzmanı Dr. Handan çağlayan ve Petrol-İş Kadın Dergisi Editörü Necla Akgökçe’nun sunumlarıyla birinci gün tamamlanmıştır.

T

oplantımızın ikinci günü 10 Ekim Emek, Demokrasi ve Barış Mitinginde kaybettiğimiz barış şehitlerimiz için Ankara Garı önünde anma ve basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.
Genel Kadın Sekreterimiz Meryem çağ’ın okuduğu basın açıklaması metni için

211px; Ardından toplantıya devam edilmiş olup, Genel Başkanımız Fikret Aslan, toplantı katılımını selamlayıp, kısa bir konuşma yapmıştır.
Divan oluşumunun ardından, siyasi ve sendikal süreç değerlendirmesi ve şubelerimizin durumuna ilişkin değerlendirmelerin yapılmasıyla devam eden toplantımız önümüzdeki sürece ilişkin mücadele programımızın oluşturulmasının ardından sonlandırılmıştır.