logo

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü’nün 08/06/2015 tarih 28448 sayılı yazısı ile; İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan personelden, son görev yaptığı dairede memuriyet süresi boyunca toplam 15 yıl ve üzeri çalışan personelin görev yerlerinin değiştirilmesinin uygun olacağı belirtilmiş ve yazı grup müdürlüklerine dağıtılmak üzerine Vergi Dairesi Başkanı adına Grup Müdürü Mustafa Esen tarafından imzalanmıştır.