GELİR İDARESİ BAŞKANI ADNAN ERTÜRK İLE YAPILAN GÖRÜŞMENİN BİLGİ NOTU

246

27. 01. 2015 Salı günü Genel Başkanımız Fikret ARSLAN, Genel Sekreterimiz Davut BALIKçI ve Genel örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Akın ŞİŞMAN’ın katılımıyla Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTüRK ile görüşme yapılmış, sorun ve taleplerimize ilişkin dosya sunulmuştur.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nda yaşanan sorunlarla ilgili olarak Kurum Başkanına bir dosya sunan heyetimiz, görüşmede maliye emekçilerinin her geçen gün yeni sorunlarla yüz yüze kaldığını, varolan sorunların ise daha kronik hale geldiğini, bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Yapılan görüşmede, Eskişehir’in pilot il seçilerek Vergi Dairesi Başkanlıklarının yapılandırılması, fazla çalışma ücreti uygulamalarındaki sorunlar, eksik personel sorununun yarattığı ağır iş yükü, ücret adaletsizlikleri, esnek ve performansa bağlı çalıştırma, rotasyon adı altındaki sürgün uygulamaları, hasarlı binalar, sağlık ve eğitim gerekçesiyle tayin taleplerinin yerine getirilmeyişi, il dışı hasta sevklerinde refakat izni verilmeyişi, merkez ve taşra teşkilatındaki servis sorununa kadar bir çok sorunu gündeme getirilerek, belirtilen sorunların çözümü için adım atılması talep edilmiştir.
Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan Ertürk, Vergi Dairesi Başkanlıklarının yapılandırılmasıyla ilgili Eskişehir’deki yeni uygulama sürecinin nasıl sonuçlanacağına bakacaklarını, olumlu sonuçlar ortaya çıktığında ancak diğer illere yaygınlaştırılacağını, nüfusun yoğun olduğu yerlerde şubeler açılacağını ancak çalışanların olumsuz etkilenmesinin söz konusu olmayacağını, AVM’lere ödeme cihazları yerleştirileceğini ifade etmiştir.
Daha önceki görüşmemizde gelir uzmanlığı ve yardımcı hizmetlilerin memurluk sınavlarıyla ilgili olarak böyle bir çalışmanın olmadığını belirten Adnan Ertürk, bu konuyla ilgili olarak yorum yapmaktan kaçınmıştır.
Daha önce açığa alınan yönetici, temsilci ve üyelerimiz görevlerine geri dönmesine rağmen geriye dönük kesintilerin ödenmemesi, Vergi Dairesi Başkanlıklarındaki il içi ve daire içi yer değişiklikleri ve sürgünler, sağlık nedenleriyle tayin taleplerinin engellenmesi, il dışı muayene işlemlerinde refakat izni verilmeyişi konularını araştıracaklarını, yanlış uygulamalar varsa düzelteceklerini ve çözmeye çalışacaklarını ifade etmişlerdir.
Ayrıca, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının bazı birimlerinin taşınması sonrası ortaya çıkacak ulaşım sorunu ve illerde Vergi Dairesi Başkanlıklarının servis sorunuyla ilgili olarak çalışma yaptıklarını, 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve son Bakanlar Kurulu Kararıyla birlikte fazla çalışma ücreti uygulamalarının artık iyileştirme olarak görülemeyeceğini, fiilen çalışmaya ihtiyaç duyulan denetim gibi birimlerde bu uygulamanın devamından yana olduklarını ifade etmiştir.
Hasarlı binalarla ilgili olarak da, kısa ve uzun vadeli olarak önemli adımlar atıldığı, ancak sadece bu konuyla ilgili olarak ayrı bir görüşme yapılarak daha detaylı bilgi verilebileceği ifade edilmiştir.
Sunulan Dosya İçin

Tıklayınız