AKP İÇTE VE DIŞTA ÜLKEYİ SAVAŞA SÜRÜKLÜYOR!

253

Bağlı sendika genel merkezlerimize, iş kollarımıza bağlı şubelerimize, üyelerimize, sınıf kardeşlerimize,

çAĞRIMIZDIR!
AKP’nin içe ve dışa karşı sürdürdüğü savaş politikaları “savaş tezkeresi” ile birlikte tehlikeli bir tırmanışa geçti. Her geçen gün geriye dönülemez tahribatlar oluşturmaya başladı. Bu politikaların, emekçilere, insanlığa ve halklarımıza hiçbir yararı yoktur.
Savaş yok etmektir!
Kobane’de ilerici insanlığın, kendi yaşam hakkını, kadının özgürleşmesini, kendi geleceğini, kendi toprağını savunmak için IŞİD’e karşı verdiği dişe diş mücadele ve onurlu direniş, karanlığa karşı verilen bir insanlık direnişidir. Ortadoğu’da insanlığa yeni ve ilerici bir ufuk açma, yok etme değil, var etme direnişidir.
Ya barbarlık ya insanlığın geleceği!
AKP’nin IŞİD’le gericilik akrabalığı vardır. AKP, tekçi zihniyetiyle, yaşam biçimimize müdahale ederek, kendinden başka hiç kimseye, hiçbir farklılığa yaşam hakkı tanımamaktadır. Her gün kardeşi, akrabası, komşusu boğazlanan Kürt ve Türk halkının beklediği çözüm süreci, savaş politikalarıyla yok edilmekte, her yer yangın yerine çevrilmekte, halkları, AKP politikalarına biat etmeye zorlamak için savaş kışkırtılmaktadır.
Emekçilerin savaştan çıkarı yoktur!
Emekçiler, savaş politikalarından yana olamaz, Kobane’de ölüm-kalım mücadelesi veren, ilerici insanlığın katliamına sessiz kalamaz,
İçeride çözüm sürecinin sona erdirilmesi, iç savaş riskinin adım adım büyütülmesi, yeni Roboskiler, Sivaslar yaşanmasına neden olacaktır. Bu savaş kışkırtıcılığı karşısında
AKP’nin savaş politikalarına dur demek emekçiler için tarihi bir görevdir.

Bu tarihi noktada KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) olarak;
08. 10. 2014 çarşamba günü;
Saatini ve yerini yerellerde şubeler platformlarımızın belirleyeceği, demokrasi güçlerinin de katılımıyla,
“yürüyüşler, alan tutma-oturma eylemleri vb. eylemlerini”
bütün yerellerde hayata geçiriyoruz.
09. 10. 2014 Perşembe günü;
AKP’nin, Kobane’de insanlığın katledilmesi karşısında savaş kışkırtıcılığına devam etmesi, içeride yeni Roboskilerin, Sivasların yaşanmasına neden olacaktır.
Aşağıda belirttiğimiz taleplerle,
SAVAŞ TEZKERESİ KALDIRILSIN!
GERİCİ IŞİD çETELERİNE DEĞİL, KOBANE’DE İLERİCİ İNSANLIĞA HER TüR İNSANİ DESTEK VERİLSİN!
YENİ ROBOSKİLER, SİVASLAR YAŞANMASIN!
“Bir savaşta sadece insanlar ölmez, insanlık da ölür. Sessizlik saf tutmaktır, bizim safımız insanlıktır. “
AKP, bizi içte ve dışta savaşa sürüklüyor,
“SAVAŞI DURDURALIM”
şiarıyla, bütün illerde, “üRETİMDEN GELEN GüCüMüZü KULLANIYORUZ,
demokrasi güçleriyle birlikte
ALANLARDA İNSANLIĞA SES VERİYORUZ!”

KESK Yürütme Kurulu