SGK EMEKÇİLERİNİN DİKKATİNE!

235

1 Eylül 2014 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan ile yaptığımız görüşmenin bilgi notunu aynı gün web sitemizde yayınlamıştık.
Bugün, (2 Eylül 2014) MYK’mızın hukuk büromuzla yapmış olduğu değerlendirmede; 10 Temmuz 2014 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verilen Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 7. maddesinin
1. fıkrasının biyolog unvanına yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlenen (a bendinin) (2) nolu alt bendi, (c) bendinin (2) nolu alt bendi ve (d) bendinin (2) nolu alt bendi açısından istemimizden vazgeçilmiştir.
Kurum Başkanı ile yapılan görüşmede yeni hazırlanan Görevde Yükselme Yönetmeliği’nde biyologlara ilişkin eksikliğin giderildiği de sözlü olarak MYK’mıza ifade edilmiştir.
Büro Emekçileri Sendikası olarak yapılan sınava ilişkin bundan sonraki süreçlerin takipçisi olacağımızı, SGK emekçilerinin yaşadığı/yaşayacağı mağduriyetlerde gerek hukuki gerekse meşru zeminlerde her türlü adımı atacağımızı SGK emekçileri ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.
MERKEZ YÖNETİM KURULU