KESK-DİSK-TMMOB VE TTB HEYETİ EZİDİ KAMPINI ZİYARET ETTİ!

233


Dün (15 Ağustos) IŞİD saldırılarından kaçan Şengalli Ezidi Kürtlerin sığındığı Şırnak’ın Silopi ilçesinde KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’den oluşan heyet incelemelerde bulundu. Heyet, kamp alanını ziyaret ederek, katliamdan kaçanların ihtiyaçlarını tespit edip, gözlemlerini kamuoyuyla paylaştı.
Ziyarete Konfederasyonumuz Eş Genel Başkanımız Lami özgen, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Kani Beko, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Mehmet Soğancı, Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi
Şeyhmus Gökalp katıldı.
Konfederasyonumuz Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, SES Genel Sekreteri Birsen Seyhan, SES Basın Yayın Sekreteri Fikret çalağan, Eğitim Sen Basın Yayın Sekreteri Mesut Fırat ile Diyarbakır, Mardin ve Şırnak şube yöneticilerimizin de katıldığı ziyarette heyet adına konuşan Eş Genel Başkanımız Lami özgen, uzun zamandır Ortadoğu’da yürüyen ve yürütülen bir savaş olduğunu belirterek, Gazze ne ise Rojava ve Şengal’in de o olduğunu vurguladı. özgen, şunları söyledi:
EZİLENLERİN YANINDAYIZ


‘Bu savaşın bütün acımasızlıklarının Suriye’de, Rojava’da, Kürtlere, Irak halkına ve diğer halklara yönelik nasıl yürütüldüğünü gördük. Şimdi dünyanın dört bir tarafından Ortadoğu’ya getirilen bu uluslararası çeteci güçler, Ortadoğu’da savaşı özellikle dinsel ve inançsal mezhepler üzerinden yaymak sureti ile kitlesel katliamlara dönüştürmüş durumdadır. Bu kitlesel katliamın son örneği Şengal’dir. Şengal’de Ezidi halkına yönelik yapılan bu katliam Ortadoğu’da yürütülen savaşın parçasıdır. Biz bu ülkenin emek ve demokrasi güçleri olarak öncelikle bu katliamı kınıyoruz. Bu katliamlara destek veren ya da göz yuman Avrupa’nın değişik ülkelerini, Amerika ve İsrail gibi ülkeleri ve onların taşeronu AKP Hükümetini kınıyoruz.
21’inci yüzyılda Ortadoğu’nun göbeğinde, insanlık uygarlığına beşiklik yapan Mezopotamya topraklarında, Ezidi halkı şahsında bütün dünya halklarına reva görülen bu katliam politikalarını lanetliyoruz. Bunu kabul etmediğimizi, bu savaşa karşı duracağımızı, bu savaşı durduracağımızı ve katliama uğrayıp yüzbinlercesi göç etmek zorunda kalan, kısmen buraya gelen, kısmen de şu anda Kürdistan Federal Bölgesi ve Rojava sınırına geçmekte olan Ezidi halkının yanında destek ve dayanışmamızı sürdüreceğiz.
öncelikle sağlık, gıda benzeri yardım kampanyalarını hayata geçireceğimizi belirtiyor, iletişim içinde olduğumuz bir çok uluslararası kuruluşun, Birleşmiş Milletlerin bu katliama karşı duyarlı olmasını ve müdahalede bulunup bu insanlık dramının, insanlık trajedisinin önüne geçilmesi konusunda sorumluluk almaları çağrısında bulunuyoruz. Ortadoğu’da yürütülen savaşta Gazze ne ise Rojava ve Şengal odur diyor, bu nedenle bu ülkenin halklarının Ortadoğu’daki tüm halklarla eşit ve özgür bir şekilde yaşamaları için onların yanında bulunacağımızı, onlarla beraber mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz’ dedi.
Heyet açıklamanın ardından, Silopi Kaymakamı, Silopi Belediye Başkanları, bölge milletvekilleri ve koordinasyon yöneticileri ile temaslarda bulunarak
kamp alanının bulunduğu bölgeden ayrıldı.