SGK VE İŞKUR EMEKÇİLERİ ALANLARDAYDI. . .

236

İNSANCA YAŞAYANABİLECEK BİR üCRET VE HAK GASPLARINA KARŞI TüM İLLERDE SGK öNLERİNDE YAPILAN BASIN AçIKLAMALARINDA TALEPLERİMİZİ İFADE ETTİK
4-15 Temmuz eylem ve etkinlik programımız çerçevesinde 8. 7. 2014 Salı günü Ankara’da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, illerde ise il müdürlükleri önlerinde yapılan basın açıklamalarıyla ikramiyelerin ve enflasyon farklarının ödenmesi taleplerimiz dile getirilerek, 15 Temmuz tarihinde yapacağımız iş bırakma eylemine çağrı yapılmıştır.
Basın Açıklaması Metni İçin

Tıklayınız

. . .