EYLEM PROGRAMIMIZ KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

261

TBMM gündeminde görüşülmeye devam eden torba yasa ile iş güvencemiz dâhil birçok hakkımızı gasp etmeye yönelik hükümler yasallaştırılmaya çalışılırken, vergi ve SSK pirim affı başta olmak üzere kamu alacaklarına getirilen kapsamlı af özellikle iş kolumuzda üç yıl sürecek ciddi bir iş yükü artışını da getirmektedir.
Mevcut torba yasa ile anayasa ihlal edilmekte, ülkemiz hızla hukuk devleti olmaktan uzaklaştırılmaktadır. Emek alanına yönelik yapılan düzenlemelerle ülkemiz bir taşeron cumhuriyetine dönüştürülmeye çalışılmakta, darbe koşullarını aratmayacak bir süreç emekçilere dayatılmaktadır.
4. 7. 2014 Cuma günü Genel Merkezimizde basın toplantısı düzenlenmiş,
Sendikamızın görüş ve talepleri ifade edilerek eylem ve etkinlik programımız kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Genel Başkanımız Fikret ASLAN’ın Okuduğu Açıklama İçin

Tıklayınız

. . .