ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ MUHARREM ÜRGÜP İLE 18. 06. 2014 TARİHİNDE YAPILAN GÖRÜŞMENİN BİLGİ NOTU

235

18. 06. 2014 tarihinde, Genel Başkanımız Fikret ASLAN, Genel Sekreterimiz Davut BALIKçI, Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Şenol KöKSAL ve Ankara 1 Nolu Şube Sekreterimiz Deniz AKIL’ın katılımıyla, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Muharrem üRGüP’le görüşme yapılmış, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede; yönetici, temsilci ve üyelerimize yönelik baskı, disiplin cezası, görevden uzaklaştırma ve sürgünlere ilişkin konulara değinilmiş ve
kendilerine bu konuda Sendikamızın talepleri ile ilgili bir dosya sunulmuştur.
Sunulan Dosya İçin

Tıklayınız

. . .

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Muharrem üRGüP’ün taleplerimize ilişkin cevabı;
Bütünlüklü olarak, yukarıda belirttiğimiz konularda kendisine sunulan dosyaların bir kez daha gözden geçirileceği, bunun neticelerinin sendikamızla paylaşılacağı ifade edilmiş olup, Bakanlığa Anayasa Mahkemesinden geçen personelin yaşadığı sorunlara ilişkin kendilerinin ancak ilgili kurumca yazılan bilgi belgeden ibaret olduğu bakanlıkta çalışması daha önce olmamış olan üyelerimize ilişkin değerlendirmede bu bilgi belgeler göre işlem yapıldığı ifade edilmiştir.
İşleyiş açısından Ankara dışında görev yapan sendikamız yöneticilerine ilişkin konuların kendilerince inceleneceği ifade edilmiştir.
Ankara da görev yapanlara ilişkin ise Bölge Komisyonun bu konuda karar merci olduğu incelemenin ilgili birimce yapılması gerektiği ifade edilmiştir.
Adalet Bakanlığınca Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı ile ilgili Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararının sınav sonucunu etkilemeyeceği Genel Müdürce belirtilmiş, bu konuda mağdur kimsenin olmayacağı ifade edilmiştir.
Genel olarak sendikal mücadeleye ilişkin Kurum yöneticilerinin olumsuz davranışlarına ilişkin belirttiğimiz konuda kurumca bir genelge çıkarttıklarını, bunun Kurumun web sitesinde de yayınlandığını tekrar bu konu üzerinde bir inceleme yapılıp, tekrar bir duyurunun yapılabileceği ifade edilmiştir.
Kurumun iş yükünün çok olmasına karşın personele fazla mesai verilmesi konusunda Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin 1 yıldır devam ettiğini bu konuda henüz bir çözüm yolu arandığı ifade edilmiştir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU