BÜRO EMEKÇİLERİNDEN FEDAKARLIK BEKLENİYORSA, İNSANCA ÇALIŞMA VE YAŞAMA KOŞULLARI YARATILMALIDIR. . .

233

13 Mayıs’ta Soma’da yaşanan işçi katliamı sonrasında yeniden gündeme gelen taşeron çalışma sistemine yönelik eleştirilerin önüne geçmek için hazırlanan ve TBMM’ye sunulan torba yasa ile başta Genel Sağlık Sigortası primleri ile SGK’ya ödenmesi gereken çeşitli prim-vergi borçlarının yeniden düzenlenmesi gündeme gelmiştir.
Meclise sunulan torba yasa ile patronların “vergi borçları ve SGK pirim borçlarının” faiz ve cezaların yanı sıra belediye, trafik ve benzeri cezaların affedilmesi amaçlanmaktadır. Devlet ihalelerinden milyar dolarlık kazanç sağlayan patronların yüzde 3 vergi ödeyerek birikmiş vergi borçlarını “sıfırlaması” siyasi iktidarın yıllardır başvurduğu bir yöntemdir. Hükümet sık sık çıkardığı prim afları ile büyük firmaların “kara para” ve “rüşvet” ile kazandıklarını af kapsamına almaktadır.
Konuyla ilgili olarak Genel Merkezinde basın toplantısı düzenlenmiş, Sendikamızın görüş ve önerileri kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Genel Sekreterimiz Davut Balıkçı’nın Okuduğu Açıklama İçin

Tıklayınız. . .
MERKEZ YÖNETİM KURULU