TAŞERONLAŞTIRMAYI DA İÇEREN TORBA YASA TASLAĞINA DAİR BİLGİ NOTU!

263


115px; /4
Haziran tarihi itibarıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanan torba yasaya ilişkin Konfederasyonumuzun değerlendirmesi için

TIKLAYINIZ…