DANIŞTAY’DAN PERFORMANSA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

232


188px; margin: 3px; float: ; /TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü’nde görev yapmakta iken performans yetersizliği gerekçe gösterilerek sözleşmesi tek taraflı olarak fesh edilen üyemiz Evren KAYAŞ hakkında işlemin iptali istemiyle İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 2012/1884 E. Sayılı dosyasında dava açılmıştı.
Yerel Mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine Sendikamız tarafından Danıştay 12. Dairenin 2014/1755 E. sayılı dosyasında yürütmenin durdurulması talebiyle dava temyiz edilmiş olup, Danıştay 12. Tarafından 16. 04. 2014 tarihli kararıyla yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. (Yargı Kararına sitemizin TİS/Hukuk Yargı Kararları bölümünden ulaşabilirsiniz)
çalışma yaşamında keyfi uygulamalar, sistematik baskı, sistematik yıldırma politikaları, kişiliksizleştirme, sürgüne göndermeler, işten atmalar ve sendikasızlaştırma ve ucuz-güvencesiz çalıştırma 21. Yüz Yılın Türkiye’sinin çalışma cehenneminin görüntüleridir.
Konuya ilişkin 29. 05. 2014 Perşembe günü, Genel Başkanımız Fikret Aslan ve Genel Toplu İş Sözleşmesi ve Hukuk Sekreterimiz Şenol Köksal’ın katılımıyla, Genel Merkezimizde basın toplantısı düzenlenmiş ve Sendikamızın görüşleri basın ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Genel Başkanımız Fikret Aslan’ın Okuduğu Basın Açıklaması Metni İçin