AZİZ ÇELİK: SOMA KATLİAMI KARARTILMASIN, ŞEFFAFLIK SAĞLANSIN (19. 05. 2014)

192

Bağımsız bir araştırma ve izleme komisyonu kurulmalı,
Denetim raporları derhal kamuoyu ile paylaşılmalı,
Soma’da uygulanan fiili sıkıyönetime ve protestolara yönelik şiddete son verilmeli
Soma katliamı rutin bir hukuki sürece dönüştürülüp karartılabilir. Katliamın siyasi sorumluları ve şirket sahipleri yerine, fatura alt düzey teknik ekibe, bir kaç müfettiş, teknisyen ve mühendise kesilebilir.
Katliamın sorumluluğunun sadece işveren vekillerine yüklenip, şirket patronlarının ve siyasi sorumluların hesap vermesi önlenebilir.
Katliamın gerçek boyutları, arkasındaki nedenler ve ihmaller ortaya çıkmayabilir. Katliamın karartılmasına yönelik kuşkular çok büyüktür.
Soma katliamının karartılmaması için kamuoyuna büyük görev düşüyor. İlk yapılması gerekenlerden biri şeffaflık talep etmektir. Katliamın başından beri ciddi şeffaflık sorunları yaşandı.
Ocakta kaç kişinin olduğu geç açıklandı. “Trafo patlaması” gibi yanıltıcı bilgiler verildi. ölü sayısı bilerek geç ve yavaş açıklandı.
Kullanılan maskelerin cinsi, acil eylem planı olup olmadığı, tahliyelerin neden geciktiği, gaz ölçümünün düzenli olarak yapılıp yapılmadığı gibi konularda sağlıklı hiçbir bilgi paylaşılmadı.
Soma’nın karartılması konusunda bir diğer işaret. İlçeye dışarıdan gelenlere yönelik kısıtlama. örneğin hukuki yardım için orada bulunanların darp ve işkenceyle gözaltına alınması, şirket yöneticileri henüz gözaltına alınmadan mağdurlara yardım için orada buluna avukatlara yönelik utanç verici uygulama karartma kuşkusunu artırıyor.
Soma A. Ş. ile hükümet partisi yetkilileri arasındaki ilişkilere yönelik çok sayıda iddia var. Bu iddiaların araştırılması ve gerçeğin bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılması gerekiyor. Şirketin korunup kollandığı ve hükümet ile içli dışlı olduğu yönündeki işaretler vahimdir. Bu durum, şirketin denetlenmesi konusunda da büyük zafiyet yaratmış olabilir.
Karartma ihtimali çok güçlüdür.
Karartma ihtimalini önlemek için şeffaflık sağlanmalıdır. Şeffaflık için;
İlk olarak bağımsız bir araştırma izleme komisyonu kurulmalı,Adli süreç dışında, meslek odaları temsilcilerinden, uzmanlardan ve konunun ilgililerinden oluşan oluşan bağımsız bir araştırma ve izleme komisyonu kurulmalı. Bu komisyon bilgi, belge ve tanıklıklar yoluyla gerçeğin ortaya çıkmasına büyük katkı yapabilir.
Bu konuda özellikle TMMOB’a özel bir görev düşmektedir.
İkinci olarak, denetim raporları kamuoyu ile derhal paylaşmalı,Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı başta olmak üzere idare tarafından daha önce yapıldığı söylenen denetim raporları ve kayıtları derhal kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bu denetim raporlarının kamuoyu ile paylaşılması kritik önem taşımaktadır. çünkü Bakanlığın ne ölçüde denetim yaptığı, saptanan eksikliklerin giderilip giderilmediği, hangi yaptırımların uygulandığı, işçi sağlığı ve güvenliği için hangi malzemelerin kullanıldığı bu şekilde ortaya çıkacaktır.
üçüncü olarak, Soma’da uygulanan fiili sıkıyönetime ve protestolara yönelik şiddete son verilmeliAvukatların, araştırmacıların ve uzmanların Soma’ya gitmesinin ve her yönüyle araştırma yapmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Katliamın karartılmasının en önemli araçlarından biri bu yöndeki kamuoyu baskısını ve duyarlılığını ortadan kaldırmaktır.
Soma karartılmasın, şeffaflık sağlansın!
19. 05. 2014 – T24