GÜVENCESİZLEŞTİRME VE KADIN EMEĞİ ÇALIŞTAYI YAPILDI!

273

KESK’li kadınlar 19-20 Nisan 2014 tarihlerinde Eğitim Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen KESK Güvencesizlik ve Kadın Emeği çalıştayı’nda bir araya geldi.
Genel Başkanımız Lami özgen ve Kadın Sekreterimiz Canan çalağan’ın yaptığı konuşmalarla açılan çalıştay’ın ilk günde gerçekleşen iki oturumunda akademisyen ve uzmanlar Türkiye’de güvencesiz kadın emeği, cinsiyetçi iş bölümü ve görünmeyen emek, Türkiye’de güvencesiz çalıştırmaya dair yasal durum başlıklarının yanı sıra emeğin katmanlaşması ve kadın emeğinin güvencesizleştirilmesi bağlamında kadın göçmen işçiler konusu ve kadın emekçilere ilişkin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin durum hakkında sunumlar yaptılar. Konuya ilişkin tartışmaları, on iş kolunda örgütlü sendikalarımızın güvencesizlik konusunda hazırladığı raporların sunumu izledi.
İkinci gün ise kadınlar beş çalışma grubuna ayrılarak, aynı iş yeri ve/ya da iş kolunda farklı statülerde çalışmanın çalışma ilişkileri ve çalışma barışına etkileri, ortak örgütlenme sorunları ve tespit edilen sorunlarla ilgili olarak ne yapmalı konusunu tartıştılar. çalıştay grup çalışmaları raporlarının sunumu ve izleyen tartışma ve değerlendirmelerle son buldu.