İZMİR ADLİYESİ’NDE TAŞERON İŞÇİLERİN EYLEMİ KAZANIMLA SONUÇLANDI

239

İzmir Adliyesi’nde taşeron işçilerin bağlı bulunduğu alt yüklenici şirketin ihaleyi kaybetmesi üzerine, 13 yıldır adliyede çalışanı 45 temizlik işçisinin işine son verilmiş, yaşadıkları haksızlığa tepki gösteren işçiler 17. 02. 2014 Pazartesi günü Adliye önünde direnişe başlamışlardı.
İzmir Şubemiz, DİSK Ege Bölge Temsilciliği ve Genel İş Sendikası Şube Yöneticilerinin de katılımıyla direnişin başlaması üzerine Başsavcılık 15 işçinin geri alınabileceğini belirtmiş, işçiler ise atılan 45 işçinin de işe alınmasını istediklerini ifade ederek teklifi kabul etmemiş ve eyleme devam edeceklerini belirtmişlerdir.
Eylemin ardından direnişe başlayan işçiler adına şirket ve adliye yetkilileriyle görüşmeler yapılmış, kararlılık üzerine işçilerin tamamı işlerine geri dönmüştür.