ANKARA ŞUBELERİMİZE YÖNELİK KADIN EĞİTİMİ YAPILDI

239

Sendikamızın merkezi eğitim programı çerçevesinde Ankara Şubelerimize yönelik kadın eğitim çalışması 18.01.2014 Cumartesi günü TAKSAV’da 10.00 – 16.00 saatleri arasında yapıldı.

Eğitim, Genel Başkanımız Ahmet KESİK ve Genel Eğitim Sekreterimiz Meryem ÇAĞ’ın konuşmalarıyla başladı ve iki oturumda gerçekleşti.

Birinci oturumda Prof.Dr. Gülay TOKSÖZ “Kadınlar Neden Çalışma Yaşamının Dışında” ve “Yeni İstihdam Politikaları Kadınlara Neler Getiriyor”, ikinci oturumda ise Dr. Handan ÇAĞLAYAN “Sendikal Hareket ve Erkek Egemenliği” ve “Pozitif Destek Politikaları ve Sendikalar” konularında sunumlar yaptılar.


225px; width: 300px;”>


225px; width: 300px;”>


225px; width: 300px;”>


225px; width: 300px;”>


201px; width: 300px;”>


134px; width: 300px;”>