4/C STATÜSÜNDE ÇALIŞANLARIN NAKLEN ATANMALARINDA HARCIRAH VERİLMESİ YÖNÜNDE YARGI KARARI

238

4/C statüsünde çalışan üyemiz Aydın ÖZÜGÜZEL’in naklen atama nedeniyle harcırah talebinin red edilmesi üzerine Kayseri 1. İdare Mahkemesi’ne açmış olduğumuz davada “harcırah ödenmesi gerekirken harcırah ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlılık bulunmamaktadır” yönünde karar verilmiştir.

Karar İçin [kck]a href=’http://bes.org.tr/dosyalar/dosya/152d8fc31aa628.pdf’Tıklayınız…