05.12.2013 – GÜMRÜK VE TİCARET AKANLIĞI’NIN 28.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN PERSONEL UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ İPTALİNE İLİŞKİN BİR YARGI KARARI DAHA

139

28.04.2012 tarihinde yapılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeline Yönelik Unvan Değişikliği Sınavına (1. Grup Mühendis) katılan üyemiz Hülya ATASEVER tarafından, sınavda hatalı ve kapsam dışı sorular bulunduğu ve bu soruların sonucu değiştireceğinden bahisle sınavın iptaline ilişkin açılan dava lehte sonuçlanmıştır.