HAKLARIMIZ İÇİN 19 ARALIK?TA GREVDEYİZ!

218

Bugün KESK Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısı ile “emekten yana bir bütçe” talebiyle eylem planı basın ve kamuoyuyla paylaşıldı.
 
Basın toplantısına KESK’e bağlı sendikaların başkanları katılmış olup, açıklamayı KESK Genel Başkanı Lami ÖZGEN okudu.
 
kckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct src=cthttp://bes.org.tr/resimler/haber/1529742c9d4c56.jpg” alt=”” “500” =”284″ />

 
Basın Açıklaması Metni:
 
kckembykAKP hükümetinin neoliberal, gerici-muhafazakar, baskıcı, otoriter uygulamalarının sıklaştığı bir dönemden geçmekteyiz.k
 
kckembykAttığı her adımda emekçilerin haklarını ellerinden alan, özgürlüklerini kısıtlayan AKP hükümeti, küresel sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda emeğe dönük saldırılarını arttırmaktadır. k
 
kckembykEmek alanında karşı karşıya olduğumuz yıkım politikaları, ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloyu açıkça gözler önüne sermektedir. Güvencesiz ve esnek bir çalışma yaşamı, kölelik düzeni ekseninde emekçilere dayatılmakta, işini kaybetme tehlikesini, sendikasızlaşmayı, koruyucu düzenlemelerden yoksun kalmayı, çalışanın kendisi ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için düşük geliri beraberinde getiren bu düzenlemeler kamu alanında da yaygınlaştırılmaktadır.k
 
kckembykAKP’nin ısrarla gündemde tuttuğu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki kapsamlı değişikliklerle  tüm kamu emekçileri taşeron, esnek, performansa dayalı, güvencesiz ve kuralsız bir çalışmanın ucuz işgücü haline dönüştürülmek istenmektedir. k
 
kckembykNeoliberal politikalar sonucu emekçilere yönelik saldırılar artarken, güvencesiz, taşeron çalıştırma gibi uygulamaların en fazla etkilediği kesim olan kadınlara yönelik saldırılara, “Kadın istihdam paketi” ile yenileri eklenmektedir.k
 
kckembykTüm bu politikalar paralelinde hepinizin hatırlayacağı gibi 2014-2015 dönemini kapsayan toplu satış sözleşmesinde milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin haklarının bir kez daha gasp edildiğine tanık olduk. Kamu emekçilerinin hak ve özgürlüklerini toplu olarak gasp eden AKP-Memur Sen mutabakatı, yıllardır kadro bekleyen 4/C’lilerin ve ek ödeme adaletsizliğinin kurbanı öğretmenlerin ağzına bir kaşık bal çalarak  ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, iş güvencesi sorununun çözümü,  vergi dilimi adaletsizliğinin giderilmesi başta olmak üzere onlarca sorunu görmezden geldi. Sonuç olarak 2014 yılı için kamu emekçilerinin maaşlarında net 123 TL artış yapıldı, ne var ki o da zaten şimdiye kadar buharlaştı.k
 
kckembykAKP hükümetinin her attığı adım, bu tabloyu her geçen gün daha karanlık bir hale getirmektedir. Bu adımların izi bugün gündemimizde olan 2014 yılı Bütçe Kanun Taslağı’nda net bir şekilde izlenmektedir.k
 
kckembykKaynakların nasıl ve kimlerden toplanacağından, bu kaynakların kimler için ne şekilde harcanacağına kadar varan kararları içeren bütçe, bu yıl da AKP hükümetinin sınıfsal ve siyasi tercihlerini bir kez daha ortaya koymaktadır. Emekçilerin birikimlerine el koyarak, ağır vergilerle toplanılan kaynaklar bugün bir kez daha savaşın, rantın, sermayenin, muhafazakarlığın tesis edilmesine aktarılmaktadır.k
 
kckembykEmekçilerin ücret, sosyal güvenlik hakları, kıdem tazminatı gibi bugüne kadar yoğun mücadeleler ile kazanılan tüm hakları lağveden bu soygun düzeninde emperyalizmin taşeronluğu, toplumun tüm ezilenlerini baskı altında tutacak mekanizmaların güçlendirilmesi emekçilerin vergileriyle finanse edilmektedir. Net bir şekilde görülmektedir ki, ülkemizde emekçilerin ödemiş olduğu her kuruş vergi kendilerine “yol, su, elektrik, okul, hastane” olarak değil, “daha fazla savaş, toma, gaz, gözaltı, baskı ve ölüm” olarak dönmektedir.k
 
kckembykBunun yanında, halkın eğitim, sağlık başta olmak üzere en temel haklara erişimi her geçen gün biraz daha engellenmekte, bu haklar sermayeye peşkeş çekilmektedir. Bütçe ise bu dönüşümü finanse etmede bir araç olarak kullanılmaktadır.k
 
kckembykSiyasi alanda yaşanan gelişmelerle birlikte emek alanında da uygulanan yıkım politikaları tüm boyutlarıyla karşımızdadır.k
 
kckembykBizler, KESK olarak tüm bu saldırılara karşı koymak, hak kayıplarını önlemek ve yeni kazanımlar elde etmek için fiili ve meşru mücadeleyi yükseltmekten başka bir yolumuzun olmadığını biliyoruz. Kamu emekçileri hükümetin artan baskılarına rağmen örgütlülüğünü ve mücadelesini büyüterek, taleplerini ezilen tüm kesimlerin talepleriyle birleştirerek bu saldırılara karşı koyacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.k
 
kckembykBu kapsamda AKP iktidarının siyasi ve ideolojik hedefleri doğrultusunda hazırladığı 2014 yılı bütçesine karşı, 2014-2015 dönemini kapsayan “toplu satış” sözleşmesinin yok saydığı haklarımızın ve irademizin takipçisi olarak “Satış Sözleşmesini Kabul Etmiyoruz, Bütçeden Hakkımızı İstiyoruz” ilkesiyle alanlarda olacağımızı sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz.k
 
kckembykTaleplerimiz gayet açık;k
 
kckembykKayıplarımızın telafisi için her kamu emekçisinin maaşına en az 300 lira zam yapılmasını,k
 
kckembykHerkese iş ve ücret güvencesi sağlanmasını,k
 
kckembykEk ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını,k
 
kckembykMaaşlarımızın vergi artışından etkilenmemesini,k
 
kckembykKadın emekçilere pozitif ayrımcılık uygulanmasını,k
 
kckembykBizler, savaşın, rantın, sermayenin, muhafazakarlığın bütçesine hayır diyor, Toplu Sözleşme döneminde ifade ettiğimiz temel taleplerimiz doğrultusunda bütçeden hakkımızı almak için mücadelemizi yükseltiyoruz.k
 
kckembykBu kapsamda taleplerimiz karşılanmazsa 19 Aralık 2013 Perşembe günü AKP hükümetini uyarmak için GREV’de olacağız. Bütçeden hakkımızı alana dek mücadeleye devam edeceğiz.k
kckembyk3-6 Aralık tarihleri arasında GREV’i örgütlemek ve tüm kamu emekçileriyle yan yana gelmek için yaklaşık 40 ili kapsayan il gezilerimizi gerçekleştireceğiz.k
 
kckembyk2014 Yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacağı 10 Aralık 2013Salı günü tüm illerde basın açıklamaları gerçekleştireceğiz.k
 
kckembykSendikalarımız, örgütlü oldukları bakanlıkların bütçesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceği gün eylem ve etkinlik yapacaklar. Sesimizi mücadele kararlılığımızla yükselteceğiz.k
 
kckembykDeğerli basın emekçileri;k
 
kckembykİçinden geçtiğimiz bu dönem, talepleri ve mücadelesi eşit, özgür, demokratik ve barış içinde Türkiye mücadelesinden bağımsız olmayan kamu emekçileri ve tüm demokrasi güçleri için daha güçlü bir mücadele ihtiyacını beraberinde getirmektedir.k
 
kckembykÜlkemizin emperyalizmin Ortadoğu maşası haline getirilerek komşularıyla savaştırılmasına; kanlı tarihe ortaklık edecek bir ülkeye dönüştürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Kürt Sorununun demokratik, barışçıl temelde ve diyalog yoluyla çözüm sürecinde toplumsal barışın tesis edilmesinde atılmayan adımların takipçisi olacağız.k
 
kckembykBu kapsamda örgütleyeceğimiz “Özgürlük, Demokrasi ve Barış” talepli etkinliklerle sesimizi yükselteceğiz.k
 
kckembykYine baskı, sindirme ve yok etme politikalarının bir parçası olarak gelişen, 4+4+4 diye bilinen yasaya karşı 28-29 Mart 2012 tarihinde yapmış olduğumuz eylemden dolayı Konfederasyonumuz ve emek ve demokrasi güçleri temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 502 kişi hakkında açılan ve 13 Ocak 2014 tarihinde ilk duruşması görülecek olan toplu dava sürecine ilişkin yapacağımız çalışmaları daha sonra sizinle paylaşacağız.k
 
kckembykBunun yanında 19 Şubat 2013 tarihli operasyon sonucunda tutuklanan yönetici ve üyelerimiz hakkında açılan davalardan 27 arkadaşımızın tutuklu olduğu İstanbul davasının ilk duruşmasının görüleceği 23-24 Ocak 2014 tarihlerinde emek ve demokrasi mücadelemizi hedef alan saldırılara sessiz kalamayacağımızı bir kez daha belirtiyoruz.k
 
kckembykÖrgütlü örgütsüz tüm kamu emekçilerinin gasp edilen haklarına sahip çıkacağına, birlikte mücadeleyi yükselteceğine inanıyoruz.k
 kckembykYÜRÜTME KURULUk