ATİLLA ÖZSEVER: AKP?DEN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İTİRAFI (12.11.2013)

265

AKP Hükümeti’nce yayınlanan 2014 yılı Programı’nda emeklilere düşük maaş verildiği açıkça itiraf ediliyor. Programda aynen şöyle deniliyor: “Sigorta sisteminde finansal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla 5510 sayılı kanunla aylık bağlama oranları düşürülmüştür”.

Gerçekten de 2008 yılında kabul elden 5510 sayılı yasayla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık bağlama oranı, her yıl için yüzde 2’ye düşürüldü. Daha önce bu oran, Emekli Sandığı’nda yüzde 3, SSK ve Bağ-Kur’da ise yüzde 2.6 olarak uygulanıyordu.

5510 sayılı yasa öncesinde işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık bağlama oranı, 25 yıl üzerinden yüzde 65 idi. Bu yasayla birlikte yüzde 50’ye kadar düşmeye başladı. Çalışanlar da emeklilik süresini uzatmamak için asgari koşulları sağladıklarında emekli oluyorlardı. Aksi halde, daha geç emekli olduklarında aylıklarının düşmesi söz konusuydu.

AKP Hükümeti de, 2014 Yılı Programı’nda düşük emekli maaşı tespitini yaptıktan sonra sistemde uzun süreli kalmanın teşvik edilmesi, yani çalışma süresi uzadıkça daha yüksek emekli maaşı ödenmesi için yasal bir düzenlemenin yapılmasını öngörüyordu. Amaç, işçinin çalışma süresini uzatmak, asgari koşulları sağlayana hemen emekli aylığı ödememek, geç emekli olmayı da biraz fazla maaş ödeyip teşvik etmek.

Yine 2014 Yılı Programı’nda işçi emeklileri açısından ilk altı ay için yüzde 2.85 oranında bir zam yapılması öngörülüyor. Yasaya göre, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılması gerekiyor. Ekim 2013 itibariyle enflasyon oranı zaten yüzde 2.85’i bulmuş durumda. Kasım ve Aralık aylarında da eksi çıkmadığı sürece enflasyon oranı daha da artmış olacak. Her durumda Temmuz – Aralık 2013 enflasyon oranı yüzde 2.85’i geçeceğinden işçi emeklilerine 2014’ün ilk altı ayı için daha fazla bir zam verilmesi gerekiyor. Ama yine de programa böyle bir oran konmuş (!)

Öte yandan memur emekli maaşlarında, 2014 yılında kamu görevlilerine yapılan zam oranında bir artış gerçekleştirilecek. Hükümetle kamu görevlileri adına Memur-Sen’in yaptığı toplu sözleşme anlaşmasında, 2014 yılı için brüt 175 TL.’lik bir ücret artışı öngörüldü. Bu artış, memur emeklisine aylık bağlama oranında yansıtılıyor. Bu durumda memur emeklisi net 130 ile 175 lira bir zam alacak.

Halen en düşük memur emekli aylığı 1.130 TL. Bu taban aylığını alan memur emeklileri açısından 2014 yılı zammı da, yüzde 12 ile yüzde 16 arasında değişiyor. En düşük işçi emekli aylığı ise, 960 TL., en düşük Bağ-Kur emekli aylığı da 745 TL.

Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Müşaviri Cafer Yazıcıoğlu, “Daha önce Bakanlar Kurulu, memur emeklilerine yapılan zam oranını işçi emeklilerine de yansıtmaya yetkiliydi. Ancak bu yasa hükmü, 5510 sayılı kanunla kaldırıldı. İşçi emeklilerine gerçekleşen enflasyon oranında zam verilmesi öngörüldü. Biz şimdi, dernek olarak Anayasa’nın eşitlik ilkesi çerçevesinde memur emeklisine verilen zammın işçi emeklisine de yansıtılmasını talep edeceğiz. Çünkü 2014’te işçi emeklisi ile memur emeklisi arasındaki fark daha da açılacak” diye görüş belirtti.

Emekli-Sen de, bir imza kampanyası başlatarak en düşük emekli aylığının 2.000 TL.’ye yükseltilmesini talep etti. Diğer tüm işçi ve memur sendikaları da emeklilere destek vermeli…      
 12.11.2013 – YURT