ATİLLA ÖZSEVER: KADIN EMEĞİ PLATFORMU AKP?NİN PAKETİNİ REDDETTİ (05.11.2013)

275

DİSK, KESK ve Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısı üzerine 40 dolayındaki kadın örgütü, Kadın Emeği Platformu adı altında bir birlik oluşturdu. Bu platformda, çağrıcı örgütlerin yanı sıra Türk-İş’teki muhalefeti temsil eden Sendikal Güç Birliği’nin Kadın Komisyonu, sosyalist feministler, siyasi partilerin kadın kolları ve çok sayıda kadın dernekleri temsilcileri bulunuyor.

Kadın Emeği Platformu (KEP), 2 Kasım Cumartesi günü “AKP’nin kadın istihdam paketi: Kime müjde” başlığıyla bir forum düzenledi. İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nda gerçekleşen forumun ilk bölümünde THY, Kazova gibi grev ve direnişteki işyerlerinden gelen kadınlar deneyimlerini aktardı. İkinci bölümde ise, istihdam paketinin içeriği ve mücadele programı üzerine duruldu.

AKP’nin kadın istihdam paketinde, doğum izninin 16 haftadan 18 haftaya çıkarılması, çocuğu iki yaşına gelinceye kadar annelere evde veya kısmi zamanlı bir işte çalışma olanağı tanınması, Özel İstihdam Büroları aracılığıyla doğum iznine çıkan kadının yerine kiralık kadın işçi temini, organize sanayi bölgelerinde kreş teşviki gibi konular yer alıyor.

KEP tarafından hazırlanan raporda ise, bu istihdam paketinin esas itibariyle kadının çocuk doğurması ve evdeki hizmetlerini aksatmaması, ayrıca yarı zamanlı olarak esnek ve güvencesiz işlerde çalışabilmesine yasal bir zemin sağlamayı amaçlandığı ifade ediliyor.

KEP’in raporunda, kısmi zamanlı çalışmanın finansmanının yine çalışanlar için oluşturulan işsizlik sigortasından karşılanabileceği, part-time çalışmanın emeklik hakkından vazgeçme anlamına geldiği, doğum izninden dönen kadın işçinin işe alınma zorunluluğuna inanılıyorsa AKP’nin şimdiye kadar bu koşulu öngören ILO’nun 183 sayılı Annelik Koruması Sözleşmesi’ni niçin imzalamadığı hatırlatılıyor.

Yine raporda, “modern kölelik” olarak tanımlanan kiralık işçi modelinin kadınlar üzerinden meşrulaştırılmaya çalışıldığı, daha önce yasa ve yönetmeliklerde kreş açma zorunluluğu varken bunun AKP döneminde “dışardan hizmet satın alınması” uygulamasına dönüştürüldüğü, Maliye Bakanlığı’nın bir tebliği ile kamu kreşlerine yapılan bütçe yardımının kesildiği, paketteki vaatlerin hiçbir yaptırımı olmadığından kağıt üzerinde kalacağı ve bir göz boyamadan ibaret olduğu belirtiliyor.
 
Forumun açılış konuşmasını yapan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da, istihdam paketinin kadınları aileye hapsettiğini ve çocuk doğurmayı teşvik ettiğini belirtti. Çerkezoğlu, AKP’nin ucuz ve güvencesiz işçiliği de kadınlar üzerinden kural haline getirmek istediğini söyledi.

Forumda konuşan kadınlar, sigortasız kadın işçi çalıştırmanın yaygınlaştığı, pakette yoksul kadınları kandıracak bölümlerin afişe edilmesi gerektiği, konuyla ilgili yasanın Meclis’e gelmeden toplumun ve milletvekillerinin gerçek anlamda bilgilendirilmesinin şart olduğu, sendikaların ortak bir mücadele vermesi gerektiği gibi konular üzerinde durdular. Konuşmaların ardından 7 Kasım’da eylem programının açıklanacağı belirtildi. Haydi bakalım, kolay gelsin…    
 05.11.2013 – YURT