OSMAN ÖZTÜRK: HALK MEMNUN ŞEKERİM (16.10.2013)

267
[kck]font face=’Times New Roman’Şu, özel hastanelerdeki “ilave ücret” meselesi…
Kaç[kck]font face=’Times New Roman’ıncı defadır yazıyorum, hatırlamıyorum.[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Ben kalem oynatmaktan bıktım…[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Onlar bıkmadı.[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Geçen Cuma günkü Resmi Gazete’de gene ucundan kan damlayan kalemlerini oynatt[kck]font face=’Times New Roman’ılar…[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Yüzde doksandan bir kalemde hoop yüzde iki yüze ç[kck]font face=’Times New Roman’ıkarıverdiler!..[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Sanki uçaksavar füzesi, mübarek…
Tutabilene a[kck]font face=’Times New Roman’şk olsun.[byk
[kck]font face=’Times New Roman’N’oluyoz’..[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Sağlık Reformu yapıyoz.[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Bravoo!.. (Alkış efekti.)[byk
[kck]font face=’Times New Roman’***[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Zamanlama da pek bir manidar.[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Hani, “Sözde Tam Gün”le ilgili düzenlemeyi, Adalet Bakanl[kck]font face=’Times New Roman’ığı’yla ilgili Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) içine gizleyip…
Bakanlar Kurulu’nda 8 A[kck]font face=’Times New Roman’ğustos 2001’de imzalamışlar…[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Resmi Gazete’de ise 26 Ağustos’ta, tam da dokuz günlük [kck]font face=’Times New Roman’Şeker Bayramı tatilinin arifesinde yayınlamışlardı.[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Sağlık Bakanlığı’nın yapısını baştan aşağı değiştiren 663 sayılı KHK’yı da, 11 Ekim 2011 günü kararla[kck]font face=’Times New Roman’ştırmışlar…[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Yayınlanması içinse 2 Kas[kck]font face=’Times New Roman’ım gece yarısını beklemişlerdi.[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Ertesi gün, Hükümet’e KHK ç[kck]font face=’Times New Roman’ıkarma yetkisi veren Kanun’un süresi doluyor…
[kck]font face=’Times New Roman’İki gün sonra da be[kck]font face=’Times New Roman’ş günlük Kurban Bayram[kck]font face=’Times New Roman’ı tatili başlıyordu.[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Bu sefer de öyle oldu.
Karar[kck]font face=’Times New Roman’ı Bakanlar Kurulu’nda 16 Eylül günü alm[kck]font face=’Times New Roman’ışlar…[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Yayınlanması için gene dokuz günlük tatilin arifesini beklemi[kck]font face=’Times New Roman’şler.[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Bir çe[kck]font face=’Times New Roman’şit bayram hediyesi, yani!..[byk
[kck]font face=’Times New Roman’***[byk
Özel hastane patronunun Sa[kck]font face=’Times New Roman’ğlık Bakanı olduğu memlekette özel hastanelerin hastalar[kck]font face=’Times New Roman’ı kaz gibi yolmalarında bir anormallik yok…[byk
Üstelik, giri[kck]font face=’Times New Roman’şte de yazdım, bu konuda yazmaktan hakkaten yoruldum da…[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Mevzu mühim.
Onun için bir çift lâf etmeden geçemeyece[kck]font face=’Times New Roman’ğim gene.[byk
[kck]font face=’Times New Roman’***[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Birincisi, özel hastane patronlar[kck]font face=’Times New Roman’ına.[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Sözde “özel giri[kck]font face=’Times New Roman’şimci” diye geçiniyorsunuz…
“Giri[kck]font face=’Times New Roman’şimci” dediğin, elindeki parayı piyasa koşullarında yatırıma çeviren…
Böyle yapmakla, sözde de olsa, “risk alan”…
Risk ald[kck]font face=’Times New Roman’ığı için de kâr etmeyi hak görene denir.
Size gelince…
Dayam[kck]font face=’Times New Roman’ışsınız sırtınızı devlete…[byk
[kck]font face=’Times New Roman'”Mü[kck]font face=’Times New Roman’şteri” garantili, ödeme teminatl[kck]font face=’Times New Roman’ı ticaret yapıyor…[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Bulmuşsunuz bir de her istediğinizi emir telakki eden İslamcı, piyasacı bir değnek…[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Vatandaşın tozunu attırıyorsunuz.[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Yüzde otuz yetmedi, yüzde doksan…
Yüzde doksan yetmedi, yüzde iki yüz…
Ay[kck]font face=’Times New Roman’ıp be, ayıp!..[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Allah’ınızdan korkmuyorsanız…[byk
[kck]font face=’Times New Roman’O üç kuru[kck]font face=’Times New Roman’şluk emekli maaşını, o çolu[kck]font face=’Times New Roman’ğunun çocu[kck]font face=’Times New Roman’ğunun rızkını elinden aldığınız fakirin fukaranın, garibin gurebanın lanetinden korkun!..[byk
[kck]font face=’Times New Roman’***[byk
[kck]font face=’Times New Roman’İkincisi de…[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Biz…[byk
[kck]font face=’Times New Roman'”AKP’nin sağlık politikaları halk dü[kck]font face=’Times New Roman’şmanı politikalardır, sağlık her geçen gün paral[kck]font face=’Times New Roman’ı hale geliyor, sağlık sistemi soygun sistemine döndü.” dedikçe…
Emme basma tulumba gibi kafas[kck]font face=’Times New Roman’ını sallayıp…[byk
[kck]font face=’Times New Roman'”İyi, güzel ama halk memnun [kck]font face=’Times New Roman’şekerim, AKP’nin oyunun yüzde onu sa[kck]font face=’Times New Roman’ğlıktan geliyor.” diye sallayan ekonomistine, gazetecisine, siyasetçisine.
Bayram sonras[kck]font face=’Times New Roman’ı bi zahmet bi özel hastaneye u[kck]font face=’Times New Roman’ğrayıverin de…[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Evde havale geçirmek üzere olan çocu[kck]font face=’Times New Roman’ğunu, yakında hiçbir devlet hastanesi olmad[kck]font face=’Times New Roman’ığı için el mecbur en yak[kck]font face=’Times New Roman’ın özel hastaneye götüren…
Ç[kck]font face=’Times New Roman’ıkarken de önüne konulan yüklü faturay[kck]font face=’Times New Roman’ı boynunu büküp ödemek zorunda kalan o anneye sorun bakal[kck]font face=’Times New Roman’ım…[byk
[kck]font face=’Times New Roman’Memnun mu, değil mi’..[byk
&[shrp]12288;
‘RIGHT’16.10.2013 – B[kck]font face=’Times New Roman’İRGÜN