14.09.2013 – PANEL: TÜRKİYE DE YARGI SİSTEMİ VE YARGI EMEKÇİLERİNİN SORUNLARI (İZMİR)

101

Sendikamız tarafından 14 Eylül 2013 Cumartesi günü, İzmir Makina Mühendisleri Odası, Tepekule Kongre Merkezi Bayraklı’da ‘Türkiye’de Yargı Sistemi ve Yargı Emekçilerinin Sorunları’ konulu panel düzenlendi.

Açılış Konuşmasını Genel Sekreterimiz Serdal Savaşçı’nın, Moderatörlüğünü İzmir Şube Başkanımız Ramis Sağlam’ın yaptığı panele, Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Metin Tatar, Avukat Hasan Hüseyin Evin, Avukat Ergin Cinmen konuşmacı olarak katıldı.[

Serdal Savaşçı; Daha önce Vergi Haftası, Sosyal Güvenlik haftası ile ilgili panellerin, sempozyumların düzenlendiğini, adli yıl açılışı ile ilgili de planlamaların yapıldığını, bu panelin İzmir’de yapılmasının anlamlı olduğunu belirtti. Katılımcılara hitaben, buradan çıkacak sonuçların, Türkiye’deki yargı sistemi ve adliye çalışanları ile ilgili önümüzü açması açısından anlamlı ve değerli bulduğunu bildirdi. Daha sonra adliyelerdeki sorunlara değinen Serdal Savaşçı, yargı emekçilerinin bu sistemin mağdurları olduğunu, adalet bakanlığının angarya işlerini yapar duruma geldiğini, adalet saraylarının ticari merkez durumuna dönüştürüldüğünü belirtti.

Avukat Ergin Cinmen; Türkiye’de yargı sisteminin işleyişine değinerek, bir ülkede savaş varsa, bir ülkede kan akıyorsa, yargının normal olmayacağını, Türkiye’nin normalleşemeyeceğini, tarafsız ve bağımsız yargının olamayacağını belirtti.

Üyelerimizin yaşadıkları sorunlara ve hak kayıplarına değinen Metin Tatar; siyasallaşmış, bağımsızlığını yitirmiş bir yargı sisteminin olduğunu, 10 yıldır yargıyı da kendi ideolojisi doğrultusunda siyasallaştıran bir hükümetle karşı karşıya olduğumuzu, yargı çalışanlarının sorunlarının görmezden gelindiğini belirterek, sorunların çözümü ve taleplerimizin karşılanması için örgütlü mücadelenin yükseltilmesi gerektiğine değindi.

Türkiye’deki hukuk sistemine değinen Avukat Hasan Hüseyin Evin, Yargı emekçisinin sorununun sadece yargı emekçisinin sorunu olarak kalmaması gerektiğini, eğitim emekçisinin de, sağlık emekçisinin de sorunu olduğunu görmek gerektiğini, bütün bu alanlardaki saldırılara karşı top yekün mücadeleyi örgütlemenin gerektiğini vurguladı.

Konuşmacıların ardından panel soru-cevap bölümüyle sona erdi.
266px; width: 400px;”>


561px; width: 400px;”>


600px; width: 400px;”>


600px; width: 400px;”>


600px; width: 400px;”>


600px; width: 400px;”>