ATİLLA ÖZSEVER: DARPHANE GREVİNDEN RANT SAĞLAYANLAR… ? 13.09.2013

256

Darphane ve Damga Matbaası’ndaki grev, bugün itibariyle 68. gününde. Ancak bu yazıyı yazdığım dün öğle saatlerinde sendika ile kamu işvereni arasındaki görüşmeler sürüyordu. Greve çıkan Türk-İş’e bağlı Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Yakup Akkaya, ücretten ziyade, idari maddelerin önemli olduğunu ve belli bir anlaşma noktasına doğru gelindiğini söyledi. Grevin bitme ihtimali yüksek..

Gelelim grevle ilgili bilgilere… Greve başlayan 257 işçinin yarıya yakını Cevizli’deki Damga Matbaası’nda, diğer yarısı ise Beşiktaş’taki Darphane işyerinde görev yapıyor.

Darphane’de Cumhuriyet Altını gibi ziynet eşyaları, Damga Matbaası’nda da pasaport, ehliyet, alkol ve sigara bandrolü gibi kıymetli evrak basılıyor. İşçilerin ortalama ücreti, 1.560 lira, sendika bu ücretin 2.000 liraya çıkmasını öneriyor, ayrıca işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uyuşmazlık söz konusu.

Grevin 66. günü, yani önceki gün Cevizli’deki Damga Matbaası’na gidip temsilci ve işçilerle görüştük. AKP iktidarı, grevi kırmak için her türlü oyuna başvurmuş. Maliye Bakanlığı, 29 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de bir tebliğ yayınlayarak Damga Matbaası’nda basılması gereken alkol ve sigara bandrollerinin dışarıda başka tesislerde basılmasına olanak sağlamış. Bu, resmen grev kırıcılık. Zaten sendika da, Maliye Bakanlığı’nın bu tebliğinin iptali için yargıya başvurmuş.

İşyeri temsilcisi Coşkun Esen, grev komitesinden İhsan Karakuş ve diğer işçilerin verdiği bilgiye göre, 5 ve 10 Eylül tarihlerinde Kibar Holding’e bağlı taşeron şirket Sicpa Assan yetkilileri, kendilerine ait bandrol makinelerini alıp götürmüşler, yarı mamul maddelerin çıkışına ise işçiler izin vermemiş.

İşçiler, özellikle yabancı sigara tekellerinin baskısı sonucu AKP’nin böyle bir girişimde bulunduğunu, aslında fabrikadaki üretimin yüzde 80’inin kamu işçisi olarak kendileri tarafından yerine getirildiğini ancak karın büyük bölümünün taşeron firmaya aktarıldığını ifade ediyorlar.

Bu durum grev açısından kısmi bir zayıflığa yol açsa da esas itibariyle ehliyet ve pasaport basımı konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Nitekim Emniyet Genel Müdürlüğü, bir haftalık pasaport stokunun kaldığını açıklamış.

Öte yandan altın üretiminin de aksaması sonucu, kaçak altının önünün açıldığı ve altınla ilgili büyük firmaların Cumhuriyet Altını basmak istedikleri belirtiliyor. Hem bandrol basımı, hem altın üretiminin parça parça dışarıya verilmesiyle bir anlamda özelleştirme yolunun açılması mümkün hale getiriliyor.

İstanbul Altın Rafinerisi isimli kuruluş, Darphane grevi nedeniyle altın fiyatlarında yüzde 10’luk bir artış meydana geldiğini, piyasadaki bu sıkıntının kendileri tarafından üretilen gramaltın yoluyla daha ucuz bir biçimde giderilmeye çalışıldığını açıkladı.

İşçiler, AKP’nin grevi bahane edip hem yabancı sigara tekellerine hem de altın firmalarına rant sağladığını ve bu alandaki kamusal üretimin parça, parça özel kuruluşlara devredilerek özelleştirmeye zemin hazırlandığını ifade ediyorlar.

Türk-İş üst yönetimi, ancak grevin 65. günü işçileri ziyarete gelmiş. Darphane işçileri, Türk-İş’in yeni Başkanı Ergün Atalay’ın Çalışma Bakanı Faruk Çelik’le grev konusunu görüştüğünü belirtiyorlar ve ancak tabanın benimseyeceği bir anlaşmayla grevin sona ermesini istiyorlar. Bakalım grevden rant sağlayanların dışında işçileri memnun edecek bir anlaşma olacak mı?
 13.09.2013 – YURT