YARGI EMEKÇİLERİNİN İŞ GÜVENCESİ TEHDİT EDİLİYOR!

231

Birçok Mahkemede ve Cumhuriyet Savcılıklarında her yıl devreden dosyalarla birlikte dava ve dosya sayısı korkunç bir biçimde artıp, buna karşın, Adalet Bakanlığı ülke genelinde yaklaşık olarak 40.500 personelle hizmet vermeye devam ederken,
Dava sayılarının artışına paralel bir biçimde personel sayısının artırılmaması iş yükünün ve iş yoğunluğunun artmasına yol açıp, bu nedenle meslek hastalığı olarak nitelenebilecek durumdaki bel ve boyun fıtıkları, kalp ve damar hastalıkları gibi rahatsızlıklar yargı emekçileri arasında giderek yaygınlaşırken, İş yoğunluğu nedeniyle yargı emekçileri halen fazla mesai yapmak zorunda kalıp, karşılığını ne izin ne de ücret olarak alamazken,
Ulaşım ödenekleri Adalet Bakanlığı tarafından 2013 yılından itibaren Ankara, İstanbul ve İzmir’le sınırlandırılarak, diğer illerdeki yargı emekçilerinin ulaşım yardımları gasp edilirken,
Gerek iş gerekse ekonomik olarak her türlü zorluğu yaşayan yargı emekçileri diğer taraftan da disiplin hükümleriyle kıskaç altına alınıp, çoğunlukla iş yoğunluğundan kaynaklanan en küçük hatada disiplin soruşturması açılırken,
4/B ve 4/C statüsünde çalıştırılan yargı emekçileri, bir ve aynı işi yapmakta oldukları halde çok daha düşük ücretlerle, üstelik her an işini kaybetme korkusu yaşarken,
Adalet Bakanlığında asıl olarak az personel ve düşük ücretle çok iş yaptırma politikası esas alınmışken,
Bütün Haksız ve Hukuksuz uygulamalara son vermek yerine Şimdi de yargı emekçilerinin iş güvencesi Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan 16.04.2013 gün 16374 sayılı yazıyla tehdit edilmektedir.
Adalet Bakanlığı yazıyla, Adalet Komisyonlarında zabıt katibi unvanında görev yapan personelin klavye kullanımı yönünden sınava tabi tutulacağını, bu sınavda başarısız olanların üç ay sonra tekrar uygulama sınavına alınmaları ve neticesinde başarısız olanlar hakkında 657 sayılı yasanın 98. Maddesi gereğince değerlendirilmede bulunulmasını tüm komisyonlara bildirmiştir.
Tam da hükümetin 657 sayılı yasayı değiştirerek iş güvencesini kaldırma hazırlıkları yaptığı bir dönemde anlaşılan o ki, iş güvencesini kaldırmanın ilk adımları Adalet Bakanlığında atılmak istenmektedir.
Bugüne kadar sendika olarak yaptığımız tüm eylem ve etkinliklerde ve son olarak gerçekleştirdiğimiz 27 Şubat grevinde, iş güvencemize dokundurtmayacağımızı ilan etmiştik. Bugün iş güvencemize karşı Adalet Bakanlığı eliyle başlatılan bu saldırıya karşı sendikamız ve yargı emekçileri gereken cevabı verecektir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün Yazısı İçin