BİZİM MÜCADELEMİZ ?İNSANCA YAŞAM, GÜVENCELİ İŞ, GÜVENLİ GELECEK? MÜCADELESİDİR. BU TALEBİMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ.

230

Sendikamız tarafından Büro işkolunda yaşanan sorun ve taleplerimizle ilgili olarak 20 Mart 2013 – 1 Nisan 2013 tarihlerini kapsayan dilekçe kampanyamız bugün yaptığımız basın açıklamasıyla devam etti.
Ülke genelinden gelen imzalı dilekçeler Genel Başkanımız Ahmet KESİKin okuduğu basın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunuldu.
Bakanlık önünde okunan basın açıklaması metni:kckp style=cttext-align: center;BASINA VE KAMUOYUNA
SAĞIR KULAKLAR DUYANA TALEPLERİMİZİ KAZANANA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ!
BES olarak Kasım ayında 2013 yılı bütçe takvimine karşı “Emeğimize onurumuza geleceğimize sahip çıkıyoruz” talebi ile başlattığımız eylem programımızda genelde kamu emekçilerinin özelde ise büro emekçilerinin taleplerinin bütçede yer almasını talep ettik.
2012 Aralık ayında ek ödemelerimizin emekli aylığına dâhil edilmesi, kaldırılan fazla mesai ücretlerinin iyileştirme olarak maaşımıza eklenmesi talebiyle ülke genelinde topladığımız dilekçeleri yarım gün iş bırakma yaparak ilgili bakanlıklara gönderdik.
27 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz greve yüz binin üzerinde büro emekçisi katıldı,kckspan class=ctgosterctbyk kckimg class=ctavatarct =ct198ct name=cthaberct


style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ;ct ct264ct /byk kck/spanbyk grevimiz ulusal ve uluslar arası basında geniş bir şekilde yer aldı. Tüm ülke kamuoyu taleplerimize hak verirken, her zaman olduğu gibi siyasi iktidar grevimize ve grevde ortaya koyduğumuz taleplerimize kulaklarını tıkadı. Bu da yetmezmiş gibi bir gün sonra Memur-Sen Genel Başkanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik medya karşısına geçerek, 27 Şubat grevinin taleplerinin içini boşaltan taleplerimizi tek başına fazla mesaiye indirgeyen ve bu konuda büro emekçilerini beklentiye sokan açıklamalar yaptılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı?nın 27 Şubat grevini gerçekleştiren sendikalar yerine 27 Şubat grevine davet edildikleri halde katılmayan hükümet yanlısı sendika temsilcisi ile görüşmesi büro emekçileri arasında tepkilere neden olmuş, inandırıcı bulunmamıştır.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİKE SORUYORUZ!
kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; 118px; : 215px; float: ;ct /byk kck/spanbyk28 Şubat 2013 tarihinde basına ve kamuoyuna yansıyan açıklamanızda “Adalet Bakanlığı, SGK, İş-Kur, Maliye Bakanlığı gibi kurumlarda ve KİTlerde fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, fazla mesai ücretinin ödenmesine ilişkin Bakanlar Kurulunca belirlenen 6 aylık süre sınırlamasının kaldırılmasıyla ilgili Maliye Bakanlığı bürokratlarıyla Devlet Personel Başkanlığının ortak bir çalışma yapması” talimatını verdiğinizi açıkladınız.
Bugün 5 Nisan 2013. Yılbaşından bu yana işkolumuzda birçok kurumda büro emekçilerinin ücret karşılığı olmaksızın fazla mesai yapmak zorunda kaldıklarından bilginiz olsa gerek Sayın Bakan öncelikle bu hukuksuzluğa bir an önce son verin.
Sayın Bakan,
Bugün, büro emekçilerinin taleplerini bir kez daha ifade etmek için buradayız.kckspan class=ctgosterctbyk kckimg class=ctavatarct =ct213ct name=cthaberct


style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ;ct ct118ct /byk kck/spanbyk
Sürekli olarak kamuoyuna yaptığınız açıklamalarla itibarsızlaştırmaya çalıştığınız büro emekçilerinin sorun ve talepleri için buradayız.
Çalışmıyorlar dediğiniz, bu sebeple iş güvencelerini kaldırmayı planladığınız, iller arası rotasyon ve performans uygulamaları düşündüğünüz on binlerce büro emekçisinin talepleri ile ilgili dilekçeleri ile buradayız.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİKİ UYARIYORUZ!
Sayın Bakan, kamu emekçilerini itibarsızlaştıran açıklamalarınızdan vazgeçin, ?Kamu emekçilerinin iş güvencesi olduğu için çalıştıramıyoruz! Performans uygulaması başlatacağız! Kamuda iş güvencesini kaldıracağız! Kamu emekçilerinin tamamını iller arası rotasyona tabii tutacağız!? Söylemleri ağzından düşmeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik?i uyarıyor ve çalışma koşullarımızı görmek için işyerlerimize davet ediyoruz. Sayın Bakan büro emekçileri olarak boş laf değil sorunlarımıza çözüm istiyoruz.
Kamu emekçilerinin iş güvencesi başta olmak üzere, en temel haklarına ve çalışma biçimlerine yönelik kapsamlı saldırı hazırlıkları yapılmaktadır. 29 Mart?ta üç konfederasyon başkanıyla Çalışma Bakanının yaptığı toplantıda bunun ipuçları ortaya çıkmıştır.
kckspan class=ctgosterctbykkckimg class=ctavatarct =ct270ct name=cthaberct

style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ;ct ct145ct /byk kck/spanbykHükümetin kamu emekçilerine yönelik böylesine kapsamlı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu bir dönemde buna karşı çıkan sendikalara ?operasyon? görüntüleri eşliğinde saldırılar yapılmaktadır. Özellikle son bir yıl içinde KESK ve bağlı sendikalara yönelik olarak planlı bir şekilde sürdürülen baskıların, tutuklamaların zamanlamasına baktığımızda, hemen hepsinin hükümetin yeni saldırı hazırlıklarını hayata geçirmeye hazırlandığı dönemlere denk gelmesi dikkat çekicidir.
Anlaşılan odur ki hükümet, kamuda esnek ve güvencesiz çalıştırmayı kural haline getirecek yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için işi şansa bırakmak istememektedir. KESK ve bağlı sendikalar ile ilgili yalan yanlış bilgileri medyaya servis ederek, kamu emekçilerinin kafasında çeşitli soru işaretleri yaratarak, karşısına çıkması muhtemel gücü daha baştan ezmeye ve etkisiz hale getirmeye çalışmaktadır.
BÜRO EMEKÇİLERİ EMEĞİNE, ONURUNA, GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEK! kckspan class=ctgosterctbyk kckimg class=ctavatarct =ct332ct name=cthaberct

style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ;ct ct143ct /byk kck/spanbyk
– İşyerlerimizde iş yükü her geçen gün artmakta iş yüküne paralel olarak, büro emekçileri çoğu zaman mesai bitiminde ve tatil günlerinde çalışmak zorunda kalmaktadır. 2013 yılı bütçesinde fazla çalışma karşılığında ödenen ücretler kaldırılmıştır. Sendika olarak öncelikli talebimiz çalışanların sırtındaki iş yükünün azaltılarak fazla mesai yapılmasına gerek kalmayacak bir iş düzeninin oluşturulmasıdır. Sonrasında ise bu güne kadar fazla mesai adı altında çalışanlara yapılan ödemeler günün koşullarına uygun hale getirilerek maaşa dâhil edilmelidir.
– Diğer kamu çalışanlarında olduğu gibi büro emekçilerinde de emekli olunduğunda maaşlar % 50-60 oranında azalmaktadır. Bu durumda emekliliği hak ettiği halde ekonomik ihtiyaçlarından dolayı çalışmak zorunda kalan binlerce büro emekçisi bulunmaktadır. Bu sebeple maaş dışında büro emekçilerine ödenen diğer ücretler emekli aylığına dâhil edilmelidir.
– Genel olarak kamu çalışanları yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Konfederasyonumuz tarafından hesaplanan yoksulluk sınırı olan 3.481 TL taban aylık olarak tüm kamu çalışanlarına verilmelidir.
– Genelde kamuda özelde büro işkolunda güvencesiz olarak açlık sınırının altında bir gelir düzeyinde 4/C statüsünde çalıştırılan büro emekçilerinin iş güvenceleri derhal sağlanmalıdır.
Son günlerde AKP iktidarının kamu çalışanlarının iş güvencesini kaldırmaya yönelik girişimlerinin olduğunu biliyoruz. Hükümet kamu kurumlarında performans, il içi ve il dışı rotasyon uygulamaları ve paralelinde kamu emekçilerini itibarsızlaştırmaya yönelik söylemlerle kamuoyunu bu değişikliğe hazırlamaktadır.
kckspan class=ctgosterctbykkckimg class=ctavatarct =ct206ct name=cthaberct

style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ;ct ct275ct /byk kck/spanbykİŞGÜVENCEMİZİ MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ!
Hükümeti uyarıyoruz tüm kamuoyu ve AKP iktidarının bilmesini istiyoruz ki iş güvencemizden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Performans uygulamalarına boyun eğmeyeceğiz? Rotasyon uygulamalarına dur diyeceğiz!
Bizlerin mücadelesi “İnsanca yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek” mücadelesidir. Bu talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Taleplerimiz için mücadelemizi yükselterek sürdüreceğiz.
 
 
KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!
İNSANCA YAŞAM İSTİYORUZ!
MERKEZ YÖNETİM KURULU