23 MART’TA, [ct]KURALSIZ, GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYA HAYIR, TAŞERONA SON![ct] MİTİNGİNDE BULUŞUYORUZ!

283

İşçi, kamu emekçisi ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanların sendikal hak ve özgürlüklerinin gittikçe daha fazla daraltıldığı, sendikal hareketi baskı altına almaya yönelik adımlara hız verildiği bir süreçten geçiyoruz.
AKP iktidarı, emeğin haklarını daha fazla budamayı hedefleyen düzenlemelere hız verirken sömürü ve adaletsizliğin gittikçe derinleştirilmesine karşı işçilerin, emekçilerin tepkisi de yükseliyor.
İşçiler, kamu emekçileri tüm yaşamlarını kuşatmayı hedefleyen, git gide daralan bu çemberden çıkmanın bir adımı olarak 23 Mart 2013 Cumartesi günü Lüleburgaz’da yapılacak “Kuralsız, Güvencesiz Çalışmaya Hayır, Taşerona Son!” mitinginde buluşuyor.
Emeğin birleşik mücadelesinin örülmesi konusunda üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilincinde olan KESK, 23 Mart Cumartesi günü Lüleburgaz’da olacak.
Yaşasın Sınıf Dayanışması!
Yaşasın Emeğin Birliği Ve Mücadelesi!