ULUSLARARASI SENDİKALARDAN KESK’E DESTEK!

250

KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul 3-7 Mart 2013’de Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC’un 4 Mart 2013’te gerçekleştirdiği 7. Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulu (PERC) toplantısına ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC tarafından 5-6 Mart 2013’te gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere Belçika’nın Brüksel kentindeydi.
Tombul bu süre zarfında ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, ITUC İnsan Hakları ve Sendikal Haklar Departmanı’ndan Frank Willems, Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Birliği EPSU Genel Sekreter Yardımcısı Jan Williem Goudriaan’la, Eğitim Enternasyonali Avrupa Yapısı ETUCE’den Martin Romer ve Alexandra Rueding ve Eğitim Enternasyonali EI’dan Dominique Marlet’le de görüştü. EPSU ve EI-ETUCE ile yapılan görüşmelere Eğitim-Sen Merkez Mali Sekreteri Abdullah Karahan da katıldı.
ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow’la 5 Mart 2013’te ITUC Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul başta Türkiye’de son yıllarda insan hakları ve sendikal haklara yönelik ihlallere değindi. 118 KESK üye ve yöneticisinin tutuklanmasının KESK’e yönelik baskıların bir göstergesi olduğunun altını çizerek, gözaltı ve tutuklamalara ilişkin bilgi verdi. 25 Haziran 2012’den bu yana 22’si tutuklu bulunan 72 KESK üye ve yöneticisi hakkındaki davanın çok yakın bir zaman önce hazırlanan iddianamesinde sendikacıların sendikal faaliyetlerinin suç unsuru olarak gösterildiğini dile getirdi ve söz konusu davanın ilk duruşmasının 10 Nisan 2013 tarihinde Ankara Adliye’sinde görüleceği bilgisini verdi.
Sharan Burrow’sa Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Türkiye’nin sendikal hak ve özgürlükler konusunda Avrupa ve ILO standartlarının çok uzağında kaldığını belirtti. Burrow, 10 Nisan 2013’te görülecek duruşmaya ITUC üyesi konfederasyonlardan temsilci gönderilmesini sağlayacaklarını ayrıca kendisinin 1 Mayıs 2013’te İstanbul’da yapılacak olan 1 Mayıs Mitingi’ne katılmak istediğini ifade etti.
Sharan Burrow’la yapılan görüşmenin ardından İsmail Hakkı Tombul, ITUC’un İnsan Hakları Departmanı’ndan Frank Willems’a Türkiye’de sendikal hakların durumu ve KESK’e yönelik baskılar konusunda detaylı bir bilgi verdi.
6 Mart 2013’te İsmail Hakkı Tombul ve Eğitim-Sen Genel Merkez Mali Sekreteri Abdullah Karahan EPSU’nun Brüksel’de bulunan Genel Merkezi’nde EPSU Genel Sekreter Yardımcısı Jan Williem Goudriaan’la görüştüler. Goudriaan EPSU’nun Türkiye’de sendikal hak ve özgürlükler konusundaki durumu yakından takip ettiklerini ve EPSU üyesi sendikalardan temsilcilerin 10 Nisan 2013’te yapılacak olan duruşmaya katılımını sağlamak konusunda harekete geçeceklerini belirtti.
7 Mart 2013 tarihinde ise ETUCE (Eğitim Enternasyonali Avrupa Yapısı)’den Martin Romer, Alexandra Rueding ve EI (Eğitim Enternasyoneli)’den Dominique Marlet ile KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul ve Eğitim Sen Merkez Mali Sekreteri Abdullah Karahan son yaşanan süreçteki gözaltı, tutuklamalar ve sendikal süreç hakkında görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda 25 Haziran’dan bu yana tutuklu olan sendika yönetici ve üyelerimizin 10 Nisan’da yapılacak olan duruşmasına davet edildi.
Bunlara ilaveten 6 Mart 2013 tarihinde ETUC Yönetim Kurulu Toplantısının sabah gerçekleşen son oturumunda ETUC Genel Sekreteri Bernadette Ségol, Türkiye’de sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin ihlaller ve sendikacılara yönelik baskıların Türkiye’nin uluslararası standartlara ve ILO standartlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. ETUC’un Türkiye’nin Sosyal Politika ve İstihdam faslının açılması konusunda olumlu bir görüş bildiremeyeceğini, bu faslın açılması için Türkiye’nin öncelikli olarak ifade ve örgütlenme özgürlüğü konusundaki tutumunu değiştirmeye hazır olması gerektiğinin altını çizdi. Ségol “Türkiye konusunu ciddiye alıyoruz. Türkiye’ye ilişkin durumun bir raporunu tutuyoruz ve gözümüz Türkiye’deki sendikaların üzerinde olacak.” diye konuştu. Ségol’un konuşmasının ardından KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul söz alarak, KESK’e yönelik operasyonlar ve Türkiye’deki güncel durum hakkında özet bir bilgi vererek, ETUC üyesi sendikaların şu ana kadar gösterdikleri destek ve dayanışmaya teşekkür etti ve uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı. Tombul’un konuşmasının ardından söz alan sendikalar da Türkiye’de sendikacıların sendikal etkinlikleri gerekçe gösterilerek tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladılar.