2013 BÜTÇESİ SAVAŞ VE RANT BÜTÇESİ OLMASIN

174


118px; width: 200px; BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN MÜCADELE PROGRAMIMIZ…
Kamu yatırımlarının sürekli gerilediği, içeride ve dışarıda izlediği savaş politikaları nedeniyle askeri harcamaların sürekli arttığı, asgari ücretlilerin, işçilerin ve kamu emekçilerinin insanca yaşam taleplerinin gözardı edildiği; eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinin sistematik olarak piyasalaştırıldığı, taşeronlaştırmanın kural haline getirildiği, iş güvencesiz ve kayıt dışı istihdam biçimlerinin yaygınlaştığı bir ortamda hazırlanan 2013 yılı bütçesinin emekçiler ve yoksul halkımız açısından olumlu olacak düzenlemeler içermediği ortadadır.
AKP hükümeti tercihini bir kez daha sermaye sınıfından yana kullanmış olup sistemin krizinin faturasını bir kez daha emekçilerin ve yoksul halk kesimlerine ödetmek istemektedir. Bu dengeyi değiştirmek, bu oyunu bozmak, insanca yaşam talebi etrafında örgütlenmek ve mücadeleyi büyütmekle mümkün olacaktır.
Bütçe görüşmelerine ilişkin Sendikamızın mücadele programı, bugün yapılan basın toplantısı ile duyurulmuştur.
Ankara’da işkolumuza giren kurumların önünde (Bakanlıklar), Şube ve Temsilciliklerimizde ise Bakanlıklarının bütçesi görüşülen kurumların önünde kitlesel basın açıklamaları yapılacaktır.
Basın açıklamaları tarihleri:
13 Kasım 2012 tarihinde Adalet Bakanlığı,
21 Kasım 2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
22 Kasım 2012 tarihinde Kalkınma Bakanlığı (TÜİK),
26 Kasım 2012 tarihinde Maliye Bakanlığı